Do 19 marca można zgłaszać kandydatury do Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020–2023

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że rozpoczyna nabór uzupełniający na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020–2023. Zgłosić się można do 19 marca 2021 r.

Zwiększenie liczby członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (z nie więcej niż 90 do nie więcej niż 100) – to jedna ze zmian, które obowiązują od 26 stycznia 2021 r., dotyczących funkcjonowania uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów w czasie pandemii.

1 stycznia 2020 r. rozpoczęła się czteroletnia kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W celu dostosowania składu Komisji do nowych przepisów, rozpoczął się nabór uzupełniający zgłoszeń kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020–2023.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, uczelnie, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców (do zgłoszenia podmioty te załączają oświadczenie potwierdzające podstawę prawną funkcjonowania, zasięg działania, a w przypadku stowarzyszenia naukowego – także prowadzenie działalności naukowej).

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależnie działającą instytucją na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Kadencja PKA trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć tutaj.
(JK, GN)

Fot:pka.edu.pl

KRASP apeluje do społeczności akademickiej o propagowanie udziału w szczepieniach przeciwko COVID-19

 

Czarnek przedstawił swój „pakiet wolnościowy” dla uczelni wyższych. „Nie tylko dla konserwatystów”