Do 4 sierpnia trzeba uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

W wtorek 4 lipca mija termin na uzupełnienie przez absolwentów klas VIII szkół podstawowych wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Tegoroczni ósmoklasiści składali wnioski w szkołach pierwszego wyboru. Po zakończeniu roku szkolnego uzupełnili je o oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły, a po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty muszą uzupełnić wniosek o oryginał lub kopię zaświadczenia.

4 sierpnia, dokładnie do godz. 15 trzeba to zaświadczanie dostarczyć do wybranej przez absolwenta szkoły ponadpodstawowej. Ważne jest to, że poszczególne szkoły same określiły w jaki sposób trzeba to zrobić i należy się do tego dostosować. Niektóre placówki żądają oryginału zaświadczenia o egzaminie lub jego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, ale niekiedy wystarczy przesłać je mailem.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 12 sierpnia. Następnie w ciągu 5 dni, od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której został przyjęty dany absolwent, należy złożyć oryginał świadectwa ósmej klasy oraz również oryginał zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty (w przypadku, jeśli nie zostało na żądanie szkoły zrobione to wcześniej).

W przypadku szkół zawodowych niezbędne jest również złożenie zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, ewentualne również o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia samochodu (jeśli jest wymagane).

(JK, GN)

Egzamin ósmoklasisty w czasie pandemii. CKE opublikowała wyniki