Dodatkowe pieniądze z subwencji – wkrótce mijają terminy

Październik to ostatni miesiąc, w którym samorządy mogą się ubiegać o dodatkowe pieniądze z rezerwy w subwencji oświatowej. Niektóre terminy mijają już wkrótce – ostrzegł Związek Gmin Wiejskich RP

Pierwszy termin mija już jutro – do 9 października samorządy mogą składać wnioski o pieniądze na usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół.

“Na remont należy zaangażować również środki własne; dofinansowanie będzie nie wyższe niż połowa wartości kosztorysowej remontu. Wnioski powinny trafiać do resortu edukacji w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do 9 października” – czytamy w komunikacie ZGWRP.

Natomiast 15 października mija termin, w którym można ubiegać się o środki na dofinansowanie zadań szkolnych i pozaszkolnych w efekcie wzrostu liczby tzw. uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych, które posłużyły do naliczenia subwencji algorytmem subwencji oświatowej.

Do 30 października samorządy mogą składać do MEN wnioski o pomoc w usuwaniu skutków działania żywiołów w budynkach szkół publicznych prowadzonych (lub dotowanych) przez samorząd.

(PS, GN)