Drugi podręcznik do HiT dopuszczony do użytku

Ministerstwo edukacji dopuściło do użytku drugi podręcznik do HiT-u. To oznacza, że książka autorstwa Wojciecha Roszkowskiego nie jest jedynym podręcznikiem, z jakiego mogą korzystać nauczyciele i uczniowie. Wiele szkół czekało na tę decyzję

Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał decyzję o dopuszczeniu do użytku pierwszej części podręcznika „Historia i teraźniejszość” do liceum i technikum przygotowanego przez WSiP.

Wydawnictwo jako drugie złożyło wniosek o dopuszczenie podręcznika (22 czerwca 2022 r.). Autorami podręcznika jest czworo specjalistów: Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adam Cisek. Podręcznik najpierw otrzymał trzy opinie warunkowe (dwie merytoryczno-dydaktyczne i jedną językową), a po wprowadzeniu poprawek – pozytywne.

Do tej pory jedynym zatwierdzonym do użytku podręcznikiem do HiT była książka autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego „Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979” wydany przez konserwatywne wydawnictwo Biały Kruk (do tej pory znane przede wszystkim z publikacji o charakterze religijnym).

Jak zapewnił Czarnek, do finiszu zmierza też procedura dopuszczenia podręcznika „Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia” autorstwa Joanny Niszcz i Stanisława Zająca, przygotowanego przez SOP Oświatowiec. Podręcznik ma jedną pozytywną opinię merytoryczno-dydaktyczną, jedną warunkową merytoryczno-dydaktyczną i warunkową językową.

To oznacza, że krytykowany i kwestionowany przez wielu nauczycieli podręcznik prof. Roszkowskiego ma alternatywę. Duża część nauczycieli z pewnością z niej skorzysta.

Autor publikacji Białego Kruka nie ukrywa swoich skrajnie konserwatywnych, fundamentalistycznie katolickich poglądów. Roszkowski krytykował w podręczniku m.in. ateistów za kwestionowanie istnienia siły najwyższej (twierdząc, że tak naprawdę oni tylko „wierzą w nieistnienie” istoty boskiej). Analizował teksty artystów muzyki popularnej, tłumaczył na język polski nazwy popularnych zespołów (np. Iron Maiden, czy The Rolling Stones), ostrzegał przed przekazem niektórych piosenek (np. Eminema).

Warszawa wolna od podręcznika Roszkowskiego?

Wielu to nie przekonuje. Wolna Szkoła – koalicja organizacji pozarządowych, która zawiązała się przy okazji walki z „lex Czarnek” – zainicjowała akcję „Szkoła wolna od (s)HiT-u”. W ramach akcji można podpisać się pod petycją do dyrektorów szkół o rezygnację z korzystania z podręcznika Roszkowskiego. Wolna Szkoła przygotowała też internetową mapę „Szkół wolnych od (s)HiT-u”, na której można sprawdzić, jaki podręcznik do HiT-u wybrała dana placówka.

Jak dotąd jedynie 53 szkoły (na 2336 sprawdzonych placówek) podały na swoich stronach internetowych informacje, że zamierzają korzystać z materiału, przygotowanego przez Wojciecha Roszkowskiego. Większość szkół ponadpodstawowych zamierza korzystać z podręcznika opracowanego przez WSiP.

Jedynie 53 szkoły zdecydowały się na korzystanie z „podręcznika” prof. Roszkowskiego. Pełna mapa Wolnej Szkoły

(PS, GN)