Dwa resorty, jeden minister. Jest rozporządzenie w sprawie zakresu działania ministra edukacji i nauki

Na razie nie dojdzie do strukturalnego połączenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na czele obu stoi od dwóch dni Przemysław Czarnek.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie premiera Mateusza Morawieckiego „w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki”.

Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że – przynajmniej na razie – Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozostaną rozdzielone i będą funkcjonowały oddzielne. Choć pod kierownictwem jednego człowieka – ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, powołanego na ten urząd w poniedziałek 19 października.

Zgodnie z rozporządzeniem, obsługę nowego ministra mają zapewnić dwa oddzielne resorty:
* w zakresie działu administracji rządowej oświata i wychowanie – Ministerstwo Edukacji Narodowej
* w zakresie działu administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z decyzją premiera, minister edukacji i nauki kieruje następującymi działami administracji rządowej:
* oświata i wychowanie;
* szkolnictwo wyższe i nauka.

Minister edukacji i nauki będzie dysponował pieniędzmi z budżetu zapisanymi w ustawie budżetowej w części 30, 28 i 67, czyli środki przysługujące do tej pory edukacji, nauce i szkolnictwu wyższego.

Co ciekawe, opublikowane 20 października br. rozporządzenie weszło w życie… dzień wcześniej, czyli 19 października.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ

(PS, GN)