Dyrektor tylko z bardzo dobrą oceną pracy

Dyrektorem lub wicedyrektorem publicznego przedszkola lub szkoły zostanie tylko nauczyciel z co najmniej bardzo dobrą oceną pracy. Tak chce MEN

Ministerstwo edukacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

W dokumencie znalazła się nowa lista wymagań wobec osób ubiegających się o stanowisko dyrektora publicznego przedszkola lub szkoły. Ministerstwo edukacji uznało, że dyrektor powinien mieć co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni. Obecnie od dyrektora wymaga się pozytywnej oceny dorobku zawodowego uzyskaną w okresie ostatniego roku lub co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną albo też – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat.

Dziś, żeby otrzymać stanowisko dyrektora przedszkola lub szkoły należy ukończyć studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Po zmianach trzeba będzie ukończyć studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Analogiczne zmiany dotkną osoby ubiegające się o funkcję wicedyrektorów szkół i przedszkoli. Dziś od wicedyrektorów wymaga się co najmniej dobrej oceny pracy w okresie ostatnich czterech lat lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywnej oceny pracy w okresie ostatnich czterech lat. Ministerstwo edukacji chce to zmienić, tak, by wicedyrektor musiał wyróżniać się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną oceną pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni.

Także od nauczycieli zajmujących inne kierownicze stanowiska będzie wymagało się – nie jak dziś – co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, ale co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich 5 lat lub – w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywnej oceny pracy w okresie ostatnich 3 lat.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2019 r. Dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele zajmujący te stanowiska w dniu 1 września 2019 r. dokończą swoje kadencje według dotychczasowych przepisów. Także w konkursach na stanowisko dyrektora ogłoszonych przed dniem 1 września 2019 r. oraz wobec osób wyłonionych w wyniku tych konkursów stosować się będzie dotychczasowe wymogi. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia inne stanowisko kierownicze, które przed powierzeniem stanowiska kierowniczego legitymowały się dobrą oceną pracy lub pozytywną oceną dorobku zawodowego, będą mogły zajmować to stanowisko do końca okresu, na który nastąpiło powierzenie. Jeżeli powierzono im stanowisko na czas nieokreślony lub czas określony dłuższy niż 5 lat, będą one mogły pełnić swoje funkcje przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

(PS, GN)