Działania ZNP na rzecz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2023 r. Kalendarium

ZNP oczekuje od marszałek Sejmu Elżbiety Witek jak najszybszego wszczęcia prac nad projektem ustawy podwyższającej wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc. Kilka dni temu przedstawiciele Związku złożyli w parlamencie petycję dotyczącą wyjęcia projektu z legislacyjnej “zamrażarki”. Na Facebooku Okręgu Pomorskiego ZNP opublikowano właśnie kalendarium działań Związku na rzecz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2023 roku. Kalendarium publikujemy poniżej.

Przypomnijmy, że aby zrekompensować nauczycielom szalejącą drożyznę ZNP – z pomocą klubów opozycyjnych – złożył pod koniec marca br. w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakładający od lipca br. wzrost o 20 proc. zapisanych w ustawie wskaźników określających wysokość wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz przypomniał, że projekt wpłynął do Sejmu prawie 2 miesiące temu. – W tym czasie nic się nie wydarzyło. Pani marszałek Elżbieta Witek, nota bene nasza koleżanka, nauczycielka, nie nadała tej inicjatywie biegu parlamentarnego. Dlatego dziś Prezydium ZG ZNP wraz z Lewicą złożyło w gabinecie pani marszałek petycję zawierającą postulat, żądanie przyspieszenia prac nad nowelizacją Karty Nauczyciela. Po to, żeby nauczyciele otrzymali godziwe wynagrodzenia – podkreślił Sławomir Broniarz.

Jego zdaniem, prace nad projektem trzeba uruchomić jak najszybciej, choćby z powodu inflacji wynoszącej 14,7 proc. – 20-procentowy wzrost wynagrodzeń może być próbą zasypania “dziury” jaka w ten sposób powstała. Jeżeli nie zmienimy sytuacji materialnej tysięcy nauczycieli, to nowy rok szkolny będzie jeszcze gorszy pod względem braków kadrowych niż ten, który się za miesiąc skończy – argumentował prezes ZNP.

– Rok temu ZNP informował o braku ok. 20 tys. nauczycieli. W nadchodzącym roku szkolnym sytuacja nie będzie lepsza. Zwracamy uwagę na fakt, że przy kolejnych zawirowaniach płacowych, jeśli nie damy wyraźnego sygnału nauczycielom, że chcemy poprawić ich sytuację materialną, to możemy nowy rok szkolny witać z bardzo negatywnymi skutkami kadrowymi – dodał.

(GN)

ZNP: Apelujemy do marszałek Sejmu o nadanie biegu projektowi ustawy, która zwiększy wynagrodzenia nauczycieli