Dzień Nauki Polskiej coraz bliżej. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta

Sejm odrzucił poprawkę Senatu dotyczącą zachowania vacatio legis w ustawie o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. Celem święta, obchodzonego 19 lutego, ma być m.in. uznanie dokonań polskich naukowców i dostrzeżenie fundamentalnej roli nauki w tworzeniu cywilizacji. Nowe święto nie będzie dniem wolnym od pracy.

Przypomnijmy, że w uznaniu wybitnych osiągnięć Mikołaja Kopernika na dzień nowego święta wybrano dzień urodzin wybitnego astronoma. Opozycja przekonywała, że lepszym terminem byłaby rocznica urodzin albo przyznania Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, ale jej propozycje przepadły w głosowaniach.

W ubiegłym tygodniu Senat przyjął ustawę z jedną poprawką dotyczącą zachowania 14-dniowego vacatio legis. Senatorowie przekonywali, że tylko w uzasadnionych przypadkach – jeśli wymaga tego ważny interes państwa – możliwe jest wejście w życie aktów normatywnych w terminie krótszym niż 14 dni.

Również biura legislacyjne Senatu i Sejmu wyraziły wątpliwości, czy odpowiednie jest pominięcie vacatio legis. Mimo tego Sejm odrzucił poprawkę.

Zgodnie z ustawą Dzień Nauki Polskiej ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono 19 lutego – dzień urodzin Mikołaja Kopernika, w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzień Nauki Polskiej stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Projekt można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: wikipedia.pl

Sejm za ustanowieniem 19 lutego Dniem Nauki Polskiej. Mikołaj Kopernik „wygrał” z Marią Skłodowską-Curie.