PORADNIK Awans zawodowy. Potwierdzamy fakty, obalamy mity – część II


Wciąż można zetknąć się z wieloma błędnymi przekonaniami i mitami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. W związku z tym spróbujmy ustalić, co uznać należy za fakt, a co jest wyłącznie mitem

W teczce na dyplomowanego nie warto pisać o współpracy ze szkolnym logopedą i psychologiem.

PRAWDA!

Dokumentacja nauczyciela mianowanego powinna zawierać przede wszystkim zadania wykraczające poza obowiązki zawodowe. Należy pamiętać, że obowiązek wspomnianej współpracy wynika przede wszystkim z rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Każdy nauczyciel musi skończyć rozpoczęty staż.

FAŁSZ!

Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 9d ust. 6) stażu nie może przerwać tylko nauczyciel stażysta.

Par!!!! Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają staż w pełnym wymiarze.

Komisja kwalifikacyjna zawsze dokładnie analizuje dokumentację na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PRAWDA!

Czasem nauczyciele odnoszą wrażenie, że nie jest możliwe w tak krótkim czasie dokonanie dokładnej analizy dokumentacji, której opracowanie zajęło autorowi kilka tygodni lub miesięcy. To tylko wrażenie! Wprawne eksperckie oko widzi wszystko bardzo dokładnie. Żadna informacja zawarta w dokumentacji nie umknie uwadze komisji. Trening czyni mistrza… Tak właśnie jest w tym przypadku. Dziesiątki, a czasem setki przeprowadzanych analiz sprawiają, że członkowie komisji w wyznaczonym czasie zawsze rzetelnie analizują materiały.(…)

 

Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

 

Więcej – GN nr 5-12  (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 1-2/2022: