Egzaminy. MEN dziękuje dyrektorom i nauczycielom

Ministerstwo edukacji podziękowało dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkół za sprawne przeprowadzenie tegorocznych egzaminów – maturalnego i ósmoklasisty

– Egzamin odbywa się w niezwykłych warunkach i niezwykłych czasach – przyznała Marzena Machałek, wiceminister edukacji.

– Pragnę podziękować nauczycielom, dyrektorom i wszystkim, którzy się starali, by w tak bezpiecznych warunkach mógł przebiegać egzamin ósmoklasisty, ale także matura. Wielkie zaangażowanie dyrektorów, nauczycieli, którzy bardzo się starali, uczniów, którzy przygotowywali się do egzaminu zdalnie – dodała.

Jej zdaniem, rozpoczynający się dziś egzamin ósmoklasisty został tak zorganizowany, by “wszyscy uczniowie mogli go zdawać, jeśli tylko są zdrowi i dobrze się czują”. – Zwiększyła się liczba egzaminów zorganizowanych w domach dla uczniów, którzy tego potrzebowali, którzy mają mniejszą odporność. Staramy się wychodzić naprzeciw uczniom i ich potrzebom – zapewniła wiceszefowa MEN.

– Chcę w imieniu MEN podziękować wszystkim za to, że mogą się odbywać tak ważne egzaminy dla przyszłości edukacyjnej młodych ludzi. To wielki wysiłek wszystkich: dyrektorów, nauczycieli i uczniów, którzy z rodzicami musieli stanąć na wysokości zadania – oceniła Machałek.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć podziękował natomiast policji, ponieważ pojawiły się “próby zakłócania egzaminów fałszywymi alarmami bombowymi”. – Współpraca z policją była wzorowa. Egzaminy przebiegają bez incydentów – zapewnił wiceszef MEN.

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 mln arkuszy egzaminacyjnych.

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty CKE we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy, w tym:
* 77 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim
oraz
* 60 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.

Prawie 96 proc. ósmoklasistów zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki – arkusz z tego języka rozwiąże 3,8 proc. uczniów VIII klasy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez OKE. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

(PS, GN)