Epidemia: od środy 1 kwietnia obowiązują nowe zakazy. Czego już nie wolno?

Do 11 kwietnia można się poruszać po Polsce jedynie w ściśle określonych przypadkach. Rząd zakazał też działalności dentobusów i sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami. Nowe zasady znalazły się w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Opublikowane we wtorek wieczorem rozporządzenie zawiera rozwiązania zapowiedziane wcześniej w południe przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Epidemia. Rząd wprowadza kolejne obostrzenia

Zgodnie z tym dokumentem, od 31 marca br. do odwołania wstrzymano możliwość przekroczenia granicy Polski w transporcie kolejowym. Osoby, które przekroczą granicę za pomocą innych środków transportów, będą musiały poddać się ściślejszym niż dotychczas zasadom 14-dniowej kwarantanny. Jeżeli na czas kwarantanny zamieszkają z osobami bliskimi, to osoby te również zostaną objęte kwarantanną – dotyczy to zarówno osób dorosłych jak i niepełnoletnich.

Obowiązek kwarantanny nie dotyczy załóg samolotów, statków i kutrów rybackich, zawodowych kierowców, kolejarzy, rolników gospodarujących po obu stronach granicy, żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, strażaków, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, dyplomatów.

Jednocześnie od 1 do 11 kwietnia br. obowiązuje zakaz przemieszczania się po terenie całego kraju. Wprowadzono tu jednak cztery wyjątki:
* wykonywanie czynności zawodowych lub zadań służbowych albo też pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy w gospodarstwie rolnym, a także zakupu towarów i usług związanych z tą działalnością
* zaspokajanie „niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej (…), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych”. To bardzo pojemny punkt zawierający zarówno m.in. wyjście do sklepu, na spacer z psem, jak i aktywność sportową
* wolontariat w związku z przeciwdziałania skutkom koronawirusa
* sprawowanie lub uczestniczenie w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych

Podczas przemieszczania się w wymienionych wyżej przypadkach należy stosować się do określonych rozporządzeniem reguł. Osoby przemieszczające się pieszo muszą zachować od siebie dystans wynoszący minimum 2 metry. Do tego wymogu nie muszą się jednak stosować osoby, którym towarzyszy dziecko do ukończenia 13. roku życia lub osoba z niepełnosprawnością. W środkach publicznego transportu zbiorowego, a także pojazdach prywatnych dostosowanych do przewożenia więcej niż 9 osób będzie się mogło znajdować jedynie tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących.

Do 11 kwietnia osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, mogą się poruszać jedynie w towarzystwie rodziców, opiekunów prawnych lub innej osoby dorosłej.

Od 1 do 11 kwietnia nie wolno korzystać z rowerów miejskich.

Aż do odwołania nie wolno wywozić z Polski respiratorów oraz kardiomonitorów.

Do odwołania zakazano działalności:
* restauracji, barów, pubów, kawiarni – za wyjątkiem przygotowywania posiłków na wynos
* targów, wystaw, kongresów, konferencji
* organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
* organizatorów imprez sportowych, a także klubów tanecznych, klubów nocnych, basenów, siłowni, klubów fitness
* kin
* kasyn
* salonów fryzjerskich i kosmetycznych
* salonów tatuażu i piercingu
* miejsc służących poprawie kondycji fizycznej
* hoteli i firm organizujących wycieczki turystyczne. Hotele będą mogły jednak przyjmować osoby objęte kwarantanną lub izolacją, lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, laborantów, a także osoby w podróży służbowej
* bibliotek, archiwów, muzeów
* organizatorów kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego – za wyjątkiem jednak czynności lub obrzędów religijnych, w których uczestniczy – do 11 kwietnia – 5 uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny) albo – od 12 kwietnia – 50 uczestników (bez wliczania osób sprawujących kult religijny)
* galerii handlowych, za wyjątkiem najemców sprzedających żywność, kosmetyki, artykuły toaletowe, środki czystości, wyroby medyczne, gazety, artykuły budowlane lub remontowe (oprócz weekendów, gdy sklepy te będą musiały być zamknięte), artykuły dla zwierząt domowych, paliwa oraz aptek. W galeriach handlowych będą też mogły funkcjonować banki, kliniki, punkty pocztowe, punkty ubezpieczeniowe, pralnie oraz firmy świadczące katering.

Od 1 kwietnia do 11 kwietnia br. w obiektach handlowych lub usługowych w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 3 osoby na jedną kasę, na targowiskach – 3 osoby na stragan, a w punktach pocztowych – 2 na jedno stanowisko obsługi.

Codziennie w godz. 10.00-12.00 zakupy w sklepach będą mogły robić wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. Klienci sklepów i targowisk muszą używać jednorazowe rękawiczki, które powinny zapewnić sklepy (podobnie jak obowiązkowe środki do dezynfekcji rąk). Po obsłużeniu każdego klienta pracownicy sklepów będą musieli dokonać dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

Rząd wprowadził do odwołania zakaz prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej. Jak również zamknął uzdrowiska. Z rehabilitacji skorzystają wyłącznie osoby, których stan zdrowia poważnie się pogorszy bez takiej pomocy.

Rząd zawiesił też wszelkiego rodzaju programy zdrowotne, w tym działalność jeżdżących do szkół dentobusów. Zakazał ponadto sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami.

Wszystkie zakłady pracy muszą zapewnić pracownikom jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk. Muszą też tak zorganizować pracę, by odległość między stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5 metra.

Aż do odwołania instytucje administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym mogą wykonywać jedynie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom i bez konieczności bezpośredniej obsługi interesantów.

Od 1 do 11 kwietnia nie wolno organizować  imprez, spotkań i zebrań – z wyjątkiem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi. Zakaz ten nie dotyczy spotkań i zebrań służbowych albo związanych z prowadzeniem gospodarstwa lub działalności gospodarczej.

To nie koniec zakazów. Do 11 kwietnia nie wolno korzystać z pełniących funkcje publiczne terenów zielonych, w szczególności parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, ogrodów jordanowskich, ogrodów zabytkowych i plaż.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)