Eurostat: W 2020 roku w Polsce ponad 16 proc. młodych ludzi w wieku od 20 do 34 lat ani nie pracowało, ani się nie uczyło

Ponad 17 proc. młodych dorosłych w Unii Europejskiej w wieku od 20 do 34 alt nie kształciła się, ani nie pracowała w 2020 roku. Ten wynik stanowi wzrost o 1,2 punktu procentowego w porównaniu do 2019 roku – podał Eurostat. W Polsce ponad 16 proc. młodych ludzi (w wieku od 20 do 34 lat) ani nie pracowało, ani się nie uczyło. Z takim wskaźnikiem plasujemy się się na poziomie średniej unijnej.

Z okazji przypadającego 15 lipca Światowego Dnia Umiejętności Młodzieży Eurostat sprawdził, jak młodzi ludzie poradzili sobie na rynku pracy w 2020 roku. Okazuje się, że liczba NEET-ów, czyli osób, które ani nie pracowały ani się nie uczyły, w porównaniu z poprzednim rokiem poszła w górę. To pierwszy wzrost od 2013 roku.

Wszystkie trzy badane grupy wiekowe odnotowały w 2020 r. wyższy udział w porównaniu z 2019 r.: 15,7 proc. dla grupy 20-24 lata (wzrost o 1,2 p.proc.), 18,6 proc. dla grupy 25-29 lat (wzrost o 1,4 p.p.) oraz 18,2 proc. dla osób w wieku 30-34 lata (wzrost o 0,8 p.p.). Eurostat informuje, że zmiana spowodowana jest spowolnieniem gospodarczym z powodu pandemii.

W Unii Europejskiej wśród NEET-ów dominują kobiety. 21,5 proc. młodych kobiet ani nie pracuje, ani się nie uczy. W ośmiu państwach członkowskich odsetek kobiet był co najmniej o 10 p.p. wyższy niż mężczyzn – do tej grupy należała Polska, a także Bułgaria, Włochy, Estonia, Rumunia Słowacja, Węgry i Czechy.

W Polsce problem ten dotyczył 9,5 proc. mężczyzn i aż 24,2 proc. kobiet. Najniższe różnice między płciami odnotowano w Portugalii (0,6 pkt proc.), Litwie (1 pkt proc.), Luksemburgu (1,6 pkt proc) i Szwecji (1,8 pkt proc.).

(JK, GN)

Eurostat: W ubiegłym roku 41 proc. mieszkańców UE w wielu 25-34 lata miało wyższe wykształcenie. Jak wypada Polska?