Eurostat: W ubiegłym roku 41 proc. mieszkańców UE w wielu 25-34 lata miało wyższe wykształcenie. Jak wypada Polska?

W 2020 r. 41 proc. mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 25-34 lata posiadało wykształcenie wyższe. Odsetek ludności z wyższym wykształceniem jest najwyższy w Luksemburgu, a najniższy w Rumunii. UE chce by w grupie wiekowej 25-34 lata odsetek ten wzrósł do 45 proc. do 2030 r. Niektóre państwa już osiągnęły ten cel. A jak wypada Polska?

Jedenaście państw członkowskich osiągnęło już cel zakładany przez UE. Są to Belgia, Dania, Irlandia, Hiszpania, Francja, Cypr, Litwa, Luksemburg, Holandia, Słowenia i Szwecja. W pięciu z nich ponad połowa osób w wieku 25-34 lata miała w 2020 r. wykształcenie wyższe: Luksemburg (61 proc.), Irlandia i Cypr (po 58 proc.), Litwa (56 proc.) i Holandia (52 proc.) . Natomiast najniższy wynik uzyskały: Rumunia (25 proc.), Włochy (29 proc.), Węgry (31 proc.), Bułgaria i Czechy (po 33 proc.).

Polska znalazła się w środku zestawienia z wynikiem 42 proc. Tymczasem z ostatnich danych GUS wynika, że w porównaniu z rokiem akademickim 2010/11 liczba studentów w Polsce w 2020/2021 r. zmniejszyła się o 34 proc. a liczba absolwentów o 41 proc. Niewielki wzrost zanotowano dopiero ostatnio.

GUS: Liczba studentów systematycznie maleje. Niewielki wzrost zanotowano dopiero w tym roku akademickim

Eurostat w swoim raporcie zwraca też uwagę na wyraźną różnicę między płciami wśród osób z wyższym wykształceniem w UE. Więcej kobiet (46 proc.) niż mężczyzn (35 proc.) w wieku 25-34 lata ukończyło szkołę wyższą. Chociaż liczba mężczyzn z wyższym wykształceniem rosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat, to tempo wzrostu było wolniejsze niż w przypadku kobiet.

Patrząc na różnice między grupami wiekowymi pod względem poziomu wykształcenia, istnieje wyraźna przepaść wiekowa: 36 proc. populacji UE w wieku 25–54 lat miało wykształcenie wyższe, ale tylko 22 proc. osób w wieku 55–74 lata.

Największe różnice między grupami wiekowymi odnotowano w Irlandii (25 pp), Luksemburgu i na Cyprze (po 24 pp), Polsce (22 pp) i Malcie (21 pp). Na drugim końcu skali znalazły się cztery kraje z różnicą poniżej 10 pp: Bułgaria i Węgry (po 9 pp), Niemcy i Estonia (po 6 pp).

(JK, GN)

Eurostat: Statystyczny nauczyciel w Europie to 50-letnia kobieta. Polska nieznacznie odbiega od średniej europejskiej