Eurostat: Statystyczny nauczyciel w Europie to 50-letnia kobieta. Polska nieznacznie odbiega od średniej europejskiej

W 2018 roku w Unii Europejskiej pracowało 5,2 mln nauczycieli. Kobiety stanowiły aż 72 proc. zatrudnionych, czyli 3, 7 miliona. Pod względem struktury wieku tylko 0,4 mln (7 proc ogółu nauczycieli) było w wieku poniżej 30 lat, a 2 mln (39 proc.) miało 50 lat i więcej – wynika z danych Eurostatu opublikowanych w związku z Międzynarodowym Dniem Nauczyciela. A jak pod względem danych demograficznych wygląda polska kadra nauczycielska? Tylko nieznacznie odbiegamy od średniej europejskiej.

We wszystkich państwach członkowskich UE nauczycielami w 2018 r. były głównie kobiety (72 proc). Jednak odsetek nauczycielek był najwyższy na Łotwie (87 proc.) i na Litwie (85 proc.), a następnie w Bułgarii, Estonii i Słowenii (po 83 proc.) W Polsce kobiety stanowią 77 proc. kadry zatrudnionej w oświacie.

Z kolei odsetek nauczycieli – mężczyzn był najwyższy w Danii (38 proc.)) i Luksemburgu (36 proc.), a następnie w Grecji i Hiszpanii (po 34 proc.) oraz we Francji (32 proc.).

Happy #WorldTeachersDay ❗️ 👩‍🏫👨‍🏫Did you know that…… there are 5.2 million teachers in 🇪🇺 EU's primary, lower…

Opublikowany przez Eurostat Poniedziałek, 5 października 2020

 

39 proc. nauczycieli szkół podstawowych i średnich w UE miało co najmniej 50 lat. We Włoszech ponad połowa (54 proc.) nauczycieli należała do tej grupy wiekowej, a na Litwie (52 proc.). Wielu nauczycieli przekroczyło 50 lat również w Estonii, Grecji i Bułgarii.

W  2018 r. 1 proc. nauczycieli w UE miało powyżej 65 lat. Najwyższy odsetek nauczycieli w tej grupie wiekowej odnotowano w Estonii (8 proc.), Łotwie (5 proc.), Szwecji i Danii (po 4 proc.). Z raportu wynika, że polski nauczyciel (ka) jest nieznacznie młodszy (a) niż ogólna średnia w Unii Europejskiej.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że średni wiek nauczycieli kształcących w polskich szkołach zwiększa się. W roku szkolnym 2017/2018 średnia wieku w tej grupie zawodowej wynosiła 43,9 lat. W roku szkolnym 2018/2019 były to już 44,1 lata. W tym czasie tylko co piąty nauczyciel był stażystą lub nauczycielem kontraktowym, a to najmłodsza – stażem i wiekiem – szkolna kadra.

(JK, GN)

Koronawirus. Nauczyciele masowo odchodzą ze szkół. Martwią się o zdrowie swoje i swoich bliskich

Ponad tysiąc nauczycieli odeszło z pracy na Pomorzu. Elżbieta Markowska: Jeśli nic się nie zmieni, oświatę czeka głęboki kryzys

Co z nauczycielami z grupy ryzyka? Wiceminister edukacji: „Nie będzie dowolności, że ktoś się boi”

Nauczyciele się starzeją