Nauczyciele się starzeją

Z roku na rok wydłuża się średnia wieku nauczycieli. Ministerstwo edukacji odpowiada na to zmianami w zasadach kształcenia nauczycieli

Jak poinformowało ministerstwo edukacji w odpowiedzi na jedną z poselskich interpelacji, średni wiek nauczycieli kształcących w polskich szkołach wydłuża się. W roku szkolnym 2017/2018 średnia wieku w tej grupie zawodowej wynosiła 43,9 lat. W roku szkolnym 2018/2019 były to już 44,1 lata. Średni wiek nauczycielek zwiększył się z 43,7 lat do 43,9 lat, a nauczycieli – a 45,2 lat do 45,4 lat.

Młodych nauczycieli na pewno nie przyciągają do zawodu pensje. Od stycznia 2020 r. wynagrodzenie minimalne w gospodarce wyniesie 2600 zł brutto. Jeżeli nic się nie zmieni, to wielu młodych nauczycieli od przyszłego roku będzie zarabiało poniżej pensji minimalnej. Zgodnie z obowiązującym obecnie tzw. rozporządzeniem płacowym, wynagrodzenie zasadnicze stażysty z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym wynosi 2466 zł, a kontraktowego – 2509 zł. W przypadku zaś nauczyciela z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych wynagrodzenie zasadnicze wynosi: stażysty – 2 444 zł, kontraktowego – 2 466 zł, mianowanego – 2 486 zł

Resort edukacji poinformował natomiast, że od 1 października 2019 r. przyszli nauczyciele będą kształceni zgodnie z nowymi standardami. Nowe przepisy odrębnie określą standard kształcenia dla: nauczycieli przedmiotu (zajęć edukacyjnych), nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli – pedagogów specjalnych.

W związku z tym:
* kształcenie będzie zawsze obejmowało 5-letni cykl (jako jednolite studia magisterskie lub studia I i II stopnia realizowane w tym samym zakresie),
* kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji będzie prowadzone wyłącznie w trakcie jednolitych studiów magisterskich,
* kształcenie nauczycieli – pedagogów specjalnych – będzie prowadzone wyłącznie w trakcie jednolitych studiów magisterskich oraz – w przypadku nauczycieli posiadających już kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć edukacyjnych – w trakcie studiów podyplomowych,
* studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie będą mogły być prowadzone wyłącznie przez uczelnię zapewniającą kadrę kształcącą nauczycieli na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich na kierunku odpowiadającym zakresowi kształcenia na studiach podyplomowych.

Resort Dariusza Piontkowskiego pracuje też nad stworzeniem systemu szkół ćwiczeń, który ułatwi studentom przygotowywanym do zawodu nauczyciela oraz młodym nauczycielom uzyskanie niezbędnych kompetencji dydaktycznych i wychowawczych oraz doskonalenie tych kompetencji.

– Ponadto ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zostało wprowadzone świadczenie na start dla nauczycieli stażystów. Wprowadzone od 1 września 2019 r. świadczenia na start dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego, w szkołach i placówkach oświatowych ma m. in. na celu zachęcenie młodych nauczycieli do wyboru zawodu nauczyciela – poinformował wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Nauczyciele otrzymają w ten sposób 1000 zł. Świadczenie jest wypłacane w terminie do 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż. Warto jednak przypomnieć, że 1 września 2018 r. nauczyciele kontraktowi stracili dodatek na zagospodarowanie w wysokości średnio ok. 4300 zł.

(PS, GN)