FDDS: Czy prawo skutecznie chroni dzieci wykorzystywane seksualnie, które uczestniczą w procedurach karnych?

“W 2020 r. Komenda Główna Policji wszczęła 3732 postępowania w sprawach o wykorzystywanie seksualne dzieci, a 11 787 dzieci uznała za narażone na przemoc w rodzinie. Procedury karne z udziałem nieletnich należą do najbardziej skomplikowanych. a jednocześnie kurator procesowy reprezentujący dziecko w sądzie za wykonywanie tej odpowiedzialnej roli otrzymuje wynagrodzenie, którego nie można nazwać nawet symbolicznym” – podkreśla w komunikacie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Czy prawo w Polsce skutecznie chroni dzieci wykorzystywane seksualnie i pokrzywdzone przemocą, które uczestniczą w procedurach karnych? Gdzie dzieci i ich niekrzywdzący rodzice mogą znaleźć dla siebie pomoc?

Dziecko, które ma za sobą doświadczenie wykorzystania seksualnego lub znęcania się, często doznało tych krzywd od znanej sobie, bliskiej osoby. Opowiedzenie sędziemu lub sędzi o tym, co się wydarzyło, jest dla dziecka bardzo trudnym doświadczeniem, a nawet przyczyną traumy. Natomiast dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości te zeznania są zwykle jedynym dowodem, który może doprowadzić do skazania oskarżonego.

Przepisy mówią, że dzieci uczestniczące w procedurach karnych powinny składać zeznania w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz że w szczególnych przypadkach przysługuje im wsparcie kuratora procesowego. To bardzo dużo, ale za mało, aby skutecznie chronić dzieci. Zmiany w prawie idą w dobrym kierunku, ale rzeczywistość bardzo często za nimi nie nadąża.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w swoich Centrach Pomocy Dzieciom w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim prowadzi przyjazne pokoje przesłuchań, które bezpłatnie udostępnia lokalnym sądom.

Fdds  przypomina, że od 30 lat prowadzi wszechstronne działania na rzecz wsparcia dzieci uczestniczących w procedurach karnych, ich rodziców, a także przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. W tym i przyszłym roku zostaną one sfinansowane z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG w ramach projektu Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku. Odbędą się między innymi warsztaty prawne dla matek, które same reprezentują swoje dzieci przed sądem, oraz Akademia Praw Dziecka – cykl szkoleń dla studentów prawa.

Oto z jakich form pomocy Fundacji można korzystać już teraz:

>>Dyżur prawny w 800 100 100 – telefonie dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, w każdy piątek w godzinach 12-15

>> Materiały edukacyjne dla dzieci i nastolatków uczestniczących w procedurach prawnych i ich rodziców – tutaj.

>> Kontakt ze 116 111 – telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży;

>> Spotkania Klubu Prawnika dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości – następne odbędzie się już w maju.

(JK, GN)

Fot: Fdds

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: Blisko pół miliona dzieci w Polsce doświadczyło wykorzystywania seksualnego

Debata Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Rok w pandemii z perspektywy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży