FDDS: Izabela Marcewicz-Jendrysik i Fundacja Sempre a Frente laureatami XIII Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę po raz trzynasty wręczyła Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman osobom i organizacjom w sposób szczególny zasłużonym w działaniach na rzecz dzieci. Jej laureatami zostali: Izabela Marcewicz-Jendrysik – prezeska zarządu Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” oraz Fundacja Sempre a Frente z Lublina, która m.in. udziela bezpłatnej pomocy skrzywdzonym dzieciom, szczególnie tym doświadczonym przemocą i wykorzystywaniem seksualnym.

Gala odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział m.in. bliscy i przyjaciele Aliny, w tym jej córka Anna Edelman, a także członkowie kapituły i laureaci poprzednich edycji nagrody.

W tym roku do konkursu wpłynęło łącznie 67 zgłoszeń: 39 w kategorii: osoba szczególnie zasłużona w działaniach na rzecz dzieci i 28 w kategorii: organizacja pozarządowa, która w sposób szczególny pomaga dzieciom. Spośród nich kapituła pod przewodnictwem Agnieszki Holland wyłoniła 6 finalistów.

Laureatką Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman w kategorii: osoba szczególnie zasłużona w działaniach na rzecz dzieci została Izabela Marcewicz-Jendrysik, która od ponad 20 lat zajmuje się zarządzaniem w sektorze ochrony zdrowia. Obecnie jest prezeską zarządu Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK”. Zarządzany przez nią szpital jest pierwszym w Polsce szpitalem dziecięcym, w którym pilotażowo wdrożono standardy ochrony dzieci przed przemocą.

W kategorii: organizacja, która w sposób szczególny pomaga dzieciom, zwyciężyła lubelska Fundacja Sempre a Frente, która od 13 lat wspiera młodych ludzi mierzących się z wyzwaniami dorastania. Fundacja prowadzi bezpłatne placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży od 5. do 18. roku życia oraz ich rodziców i opiekunów. Sempre a Frente oznacza: zawsze do przodu. To nawiązanie do siły potrzebnej młodym ludziom w osiąganiu samodzielności.

Kapituła przyznała też cztery wyróżnienia. Otrzymali je:

>> w kategorii osoba: Tomasz Bilicki – pedagog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, interwent kryzysowy i nauczyciel oraz dr n.med. Katarzyna Anna Dyląg, która od 10 lat niestrudzenie walczy o dzieci z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych)

>> w kategorii organizacja: Fundacja Mały Duży Człowiek – wspiera dzieci z domów dziecka na ich trudnej drodze do dorosłości oraz Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, które od ponad 10 lat prowadzi działania edukacyjne i pomocowe w zakresie zmniejszania ryzyka zachowań samobójczych w Polsce.

(GN)

Fot: FDDS

FDDS: Laureaci XII edycji nagród im. Aliny Margolis-Edelman. „To oni dają dzieciom siłę!”