Ferie w domu. Premier podpisał rozporządzenie

Godzinę policyjną dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia wydłużono do 17 stycznia. Co oznacza, że młodzi ludzie mają najbliższe ferie spędzić w domu. Na zewnątrz, bez opieki dorosłego, młodzi będą mogli wyjść albo wczesnym rankiem albo po zmierzchu. Tak zakłada opublikowane dziś w nocy rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zgodnie z rozporządzeniem, młodzież ma spędzić ferie w domu. Dosłownie – do 17 stycznia 2021 r. wydłużono godzinę policyjną dla osób do ukończenia 16. roku życia. Godzina policyjna obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Młodzi ludzie mogą się w tym czasie poruszać wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. Zakaz ten nie dotyczy uczniów, którzy chcą dotrzeć “do szkoły lub placówki oświatowej, lub miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki”, jak również uczestników obozów szkoleniowych w szkołach mistrzostwa sportowego oraz półkolonii.

Podpisany przez Mateusza Morawieckiego dokument wprowadza ponadto godzinę policyjną dla wszystkich od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00. Na terenie kraju ma wtedy obowiązywać zakaz przemieszczanie się. Przewidziano dwa wyjątki:
1) wykonywanie czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywanie działalności gospodarczej;
2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Rozporządzenie wydłuża do 17 stycznia (czyli do końca skumulowanych ferii) wszystkie dotychczasowe obostrzenia sanitarne. Nadal więc obowiązywać ma zakaz działalności m.in. dyskotek, klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, a także hoteli. Te ostatnie jednak będą mogły przyjmować niektórych gości, m.in. zawodników, trenerów, a także zdających oraz inne osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.

Do 17 stycznia nie będą działały instytucje kultury. Wyjątkiem są działania prowadzone “za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udostępnianie zbiorów w formie bezkontaktowej, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych”. Instytucje kultury mogą też udostępniać zbiory znajdujące się na wolnym powietrzu, a także lasy, parki i zabytkowe ogrody.

Do 17 stycznia 2021 r. biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory pod warunkiem “zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy”.

W okresie ferii zamknięte będą galerie handlowe. Do 17 stycznia mogą tam działać jedynie sklepy spożywcze, drogerie, apteki, kioski, księgarnie, sklepy dla zwierząt, sklepy z artykułami budowlanymi, sklepy z częściami do samochodów, a także przedstawiciele telekomów.

Rząd utrzymał tzw. godziny dla seniora oznaczające, że w sklepach spożywczych, placówkach pocztowych i aptekach w dni powszechnie w godzinach 10.00-12.00 zakupy mogą robić wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Do 17 stycznia wydłużono obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Z pewnymi wyjątkami. Chodzi m.in. o uczniów i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jak również zdających oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

Rząd wprowadził też uprawnienia dla osób zaszczepionych na koronawirusa. Osoba zaszczepiona nie będzie m.in. poddawana kwarantannie, jeśli u domownika zostanie wykryty koronawirus. Osoby zaszczepione będą też mogły korzystać z zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych. Nie będą też wliczane do limitów dotyczących spotkań w gronie rodzinnym lub znajomych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)