Ferie zimowe 2024 – rusza kolejna tura. Wypoczynek rozpoczynają dzieci z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

Od poniedziałku, 22 stycznia, ferie zimowe zaczynają dzieci z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. To ponad 305 tys. uczniów, którzy udadzą się na zimowy wypoczynek i dołączą do grupy dzieci z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, a także zachodniopomorskiego.

Do tej pory w bazie wypoczynku prowadzonej przez MEN znajduje się 7 tys. zgłoszeń od organizatorów, które obejmują ponad 260 tys. uczestników.

>> 125 tys. dzieci wyjechało na zorganizowane ferie;
>> 124 tys. uczniów przebywa na półkoloniach;
>> 11 tys. dzieci spędza ferie na wypoczynku za granicą.

Najczęstszymi kierunkami w przypadku zorganizowanych wyjazdów zagranicznych są: Włochy – 67, Hiszpania – 49 oraz Austria – 42.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w szkołach w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku ich termin przypadnie na pierwszą połowę lutego.

Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, które właśnie teraz rozpoczynają swój zimowy wypoczynek, i w których ferie organizowane są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Zasada ta została wprowadzona na wniosek Podlaskiego Kuratora Oświaty i jest podyktowana wielokulturowością regionu, np. różnymi terminami obchodzonych Świąt Bożego Narodzenia, po to, aby uniknąć sytuacji, że uczeń w wypadku zbiegu zimowej przerwy świątecznej, świąt „swego” kościoła oraz ferii jest nieobecny w szkole np. od 23 grudnia do końca stycznia.

Jak przypomina MEN przedszkola są placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców. Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami o przedszkolach publicznych. Dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych, w takim trybie jak w przypadku przedszkoli.

(GN)

Fot: SOS Wioski Dziecięce

Startują ferie! Od poniedziałku przerwę od nauki mają uczniowie 4 województw