Fotoreportaż. Tysiące ludzi przed MEN: strajkujący nauczyciele i rodzicie popierający strajk

Hasła „Chcemy godnie zarabiać”, emblematy szkół i przedszkoli, flagi związkowe, transparenty „Godność”, strajkowe wykrzykniki… Tysiące protestujących pracowników oświaty przybyło dziś przed siedzibę MEN na pikietę Związku Nauczycielstwa Polski. Byli także rodzice uczniów oraz mieszkańcy stolicy popierający postulaty strajkujących.

Na Szucha przed siedziba MEN tłoczono było już przed godz. 11, o której miała się rozpocząć pikieta. W tłumie widać było plansze z nazwami szkół i placówek oświatowych, transparenty „Strajk”, flagi ZNP oraz pojedyncze „Solidarności”, banery z nazwami ogniw związkowych z całej Polski. Do Warszawy przyjechali m.in. nauczyciele ze Śląska, z Małopolski, Kujawsko-pomorskiego, Lubelskiego, z Mazowsza i innych regionów kraju. Tłum gęstniał jeszcze po godz. 11. Kiedy pikieta już się rozpoczęła, do jej uczestników dołączały kolejne grupy protestujących…