Generatory prądu od amerykańskich nauczycieli z AFT trafiły już do przedszkoli we Lwowie (video)

Konwój humanitarny z 20 generatorami prądu dla placówek oświatowych w Ukrainie dotarł już do przedszkoli we Lwowie. To pierwsza transza sprzętu zakupionego ze składek amerykańskich nauczycieli z American Federation of Teachers) w ramach pomocy humanitarnej. Za stronę logistyczną, czyli wybór, zakup i transport generatorów prądu odpowiadał Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Pierwsze generatory  trafiły do uczniów we Lwowie i okolicach. Kolejny transport zostanie skierowany w głąb Ukrainy. – Zebraliśmy fundusze na zakup generatorów prądu, aby zapewnić dzieciom i nauczycielom we Lwowie sprzęt potrzebny do życia i nauki – mówiła Shari Obrenski, wiceprzewodnicząca AFT z Cleveland przed wyruszeniem konwoju. – Wypełniamy swoje zobowiązanie wobec ukraińskich dzieci, zmagających się z brakiem elektryczności i ciepła w czasie trwającej zimy – tłumaczyła.

To zobowiązanie podjęli amerykańscy nauczyciele z AFT podczas swojej wizyty we Lwowie w listopadzie 2022 roku.  – To część naszego obowiązku jako pedagogów, aby wspierać dzieci w tym trudnym czasie i zapewnić im trochę ciepła i nadziei pośród ciemności – mówiła Obrenski.

Podkreśliła, że generatory dla placówek oświatowych są niezbędne, ponieważ ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną spowodowały, że wiele szkół i przedszkoli zostało pozbawionych prądu. W przedszkolach generatory będą wykorzystywane m.in. do podtrzymania pracy kuchni, aby dzieci dostawały regularnie ciepłe posiłki.

AFT oraz organizacja UCAP nawiązały współpracę z miastem Lwów, lwowską administracją oświatową oraz związkami zawodowymi nauczycieli w regionie, a w Polsce z ZNP, w celu zakupu i dystrybucji generatorów.

(JK, GN)

Amerykańscy nauczyciele z AFT sfinansowali zakup generatorów prądu dla przedszkoli i szkół w Ukrainie. ZNP pomógł kupić sprzęt i zorganizować konwój