GIS opublikował aneks dot. wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów pod namiotami

Uczestnikami obozu pod namiotami powinny być dzieci z jednego środowiska – np. szkoły czy miejscowości. Lokalizacja obozu powinna umożliwić dojazd m.in. karetki pogotowia ratunkowego – wynika z aneksu GIS dot. wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów pod namiotami w związku z pandemią COVID-19.

Dokument określa dodatkowe wymagania higieniczno-sanitarne i przeciwepidemiczne podczas wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzonego metodą harcerską w formie stacjonarnych obozów pod namiotami i obozów wędrownych.

Według zaleceń lokalizacja obozu powinna umożliwić kontakt telefoniczny z rodzicami, opiekunami prawnymi uczestników obozu, lekarzem oraz umożliwiać dojazd, w szczególności straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego.

Wskazano, że w miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami obozu kadry powyżej 60. roku życia. Z kolei przed rozpoczęciem obozu należy zorganizować szkolenie kadry z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19. „Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy” – zaznaczono.

Z aneksu wynika również, że organizator obozu powinien poinformować osoby z kadry, że nie mogą uczestniczyć w obozie, gdy zaobserwują u siebie niepokojące objawy, wskazujące na infekcję lub inną chorobę, w tym w szczególności chorobę zakaźną oraz gdy podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. Zdrowe muszą być też dzieci i młodzież, o czym poświadczyć mają rodzice lub opiekunowie prawni.

W dokumencie określono też wymagania dotyczące przygotowania i podawania żywności, urządzeń sanitarnych, dbania o higienę, gospodarowania odpadami i opieki medycznej. Określono też procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas obozu.

Cały aneks znajduje się tutaj.

(JK, PAP)

Fot: gov.pl

Kolonie i obozy w reżimie sanitarnym – są wytyczne GIS, MZ i resortu edukacji