Gombrowicz, Miłosz, Witos, Zamoyski… Patroni Roku 2024 wskazani przez Senat

Senat ustanowił rok 2024 rokiem: Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Wincentego Witosa oraz Władysława Zamoyskiego. Rok 2024 będzie także Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Senat RP podjął uchwały ustanawiające rok 2024 rokiem: Edukacji Ekonomicznej – jako tej, która powinna być niezbędnym elementem przygotowania młodych ludzi do życia zawodowego i społecznego oraz udziału w budowaniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki narodowej. W 2024 roku będziemy obchodzić 100-lecie reform gospodarczych Władysława Grabskiego, 100-lecie powstania polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Senatorowie uhonorowali też Wincentego Witosa w 150. rocznicę jego urodzin. W uchwale Senat oddaje hołd temu państwowcowi, działaczowi samorządowemu, przywódcy ruchu ludowego, trzykrotnemu premierowi. Przypomniał, że życiowym posłannictwem Witosa było  dążenie do odzyskania suwerenności przez Polskę złożoną z wszystkich trzech zaborów.

Senat zdecydował, że rok 2024 będzie też rokiem Władysława Zamoyskiego w setną rocznicę urodzin tego działacza społecznego, dzięki któremu tatrzańskie Morskie Oko znajduje się dziś w granicach Polski. Zamoyski wykupował majątki w Wielkopolsce zagrożone przejęciem przez Niemców. Przekazał swoje dobra wraz z Biblioteką Kórnicką Narodowi Polskiemu.

Kolejnym patronem 2024 roku wybranym przez Senat został Witold Gombrowicz w 120. rocznicę urodzin pisarza, którego dorobek – jak czytamy w uchwale – od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i  awangardowego potencjału. Senatorowie uznają zasługi autora „Ferdydurke” w kształtowaniu polskiej literatury, języka, niezależności intelektualnej i kulturowej otwartości.

Senatorowie wyróżnili także Czesława Miłosza w 20. rocznicę śmierci poety, laureata Literackiej Nagrody Nobla, w uznaniu jego zasług w kształtowaniu polskiej literatury i języka oraz ze względu na uniwersalny wymiar jego twórczości.

Sylwetki i noty na temat patronów Roku 2024 wybranych przez Senat znajdują się tutaj

Wcześniej Sejm postanowił, że Sejm postanowił, że rok 2024 będzie miał następujących patronów: Marka Hłaskę, Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Rodzinę Ulmów, Zygmunta Miłkowskiego, Polskich Olimpijczyków

(GN)

Hłasko, Ulmowie, olimpijczycy – Sejm wybrał patronów roku 2024