Grupa nauczycieli, aktywistów i samorządowców prosi RPO o interwencję ws. egzaminu ósmoklasisty

„Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję w sprawie egzaminów zewnętrznych przewidzianych dla uczniów i uczennic z doświadczeniem uchodźczym. Największy nasz niepokój budzi obowiązek przystąpienia przez dzieci uchodźcze do egzaminu ósmoklasisty jako warunku ukończenia szkoły podstawowej i udziału w rekrutacji do szkół średnich. Jest to bowiem egzamin, którego wyniku nie można poprawić, a rzutuje on na bardzo wczesnym etapie na przyszłość edukacyjną dziecka” – napisali m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich nauczyciele, samorządowcy i aktywiści związani m.in. z takimi inicjatywami jak Protest z Wykrzyknikiem, Edukacja w działaniu, Fundacja na rzecz praw ucznia, Rodzice przeciwko reformie edukacji, czy Fundacja przestrzeń dla edukacji.

Zwracają uwagę na trzy aspekty tego zagadnienia:

>> Nierówny dostęp do wykształcenia – dyskryminację ze względu na narodowość;

>> Nierówne traktowanie w procesie rekrutacji do szkół średnich uczniów i uczennic z Ukrainy w zależności od formy realizacji przez nich obowiązku nauki;

>> Niezgodność zaproponowanej formy egzaminu z języka polskiego z założeniami egzaminów zewnętrznych.

„Brak odpowiedniej regulacji prawnej dotyczącej dzieci uchodźców bądź ignorowanie ich możliwości oraz potrzeb naszym zdaniem prowadzi do dyskryminacji uczniów uchodźczych, nierówności w dostępie do nauki, w równym korzystaniu z wolności i praw, czyli do potencjalnego naruszenia art.70, 32, 37 Konstytucji RP” – podkreślają.

„Naszym zdaniem konieczne jest:

>>Odstąpienie w tym roku od obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez uczniów i uczennice z doświadczeniem uchodźczym;

>.Niezwłoczne uregulowanie zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, aby dzieci uchodźcze mogły w niej uczestniczyć wraz z polskimi rówieśnikami na zasadzie równych szans oraz przy uwzględnieniu predyspozycji i dotychczasowych wyników nauczania;

>> Poszerzenie bazy szkolnej proporcjonalnie do liczby uczniów i uczennic włączanych do systemu oświaty – zwiększenie liczby oddziałów lub nawet stworzenie w miarę potrzeb nowych szkół oraz zatrudnienie nauczycieli” – wskazują.

Pod listem podpisali się m.in: Agnieszka Foryś, Agnieszka Jankowiak-Maik,  Dorota Łoboda, Leszek Olpiński, Anna Schmidt-Fic, Przemysław Staroń, dr Beata Zwierzyńska

Cały list wraz z listą jego sygnatariuszy można znaleźć tutaj

(GN)

Nie dla chaosu w szkole: Petycja do szefa MEiN i dyrektora CKE o zwolnienie ukraińskich uczniów z egzaminu ósmoklasisty