Nie dla chaosu w szkole: Petycja do szefa MEiN i dyrektora CKE o zwolnienie ukraińskich uczniów z egzaminu ósmoklasisty

„Nieetyczne i całkowicie pozbawione empatii jest zmuszanie młodych ludzi, którzy tak niedawno uciekli przed wojną, stracili poczucie bezpieczeństwa i dach nad głową, a w końcu znaleźli się poza swoim krajem, by pod rygorem straty roku nauki podchodzili do decydującego o ich szkolnej przyszłości egzaminu w obcym dla nich języku” – podkreśla inicjatywa “Nie dla chaosu w szkole” i zachęca do podpisywania petycji do szefa MEiN i dyrektora CKE o wycofanie się z tego pomysłu.

Jak wskazują autorzy petycji ukraińscy uczniowie, po zaledwie trzymiesięcznej obecności w polskich szkołach, nie znając języka polskiego nie mają szans na uzyskanie egzaminacyjnego wyniku, który odzwierciedli ich rzeczywistą wiedzę i umiejętności.

„To wyzwanie ponad ich siły – z góry skazani są na porażkę. W rezultacie nie trafią do szkół ponadpodstawowych zgodnie ze swoimi zdolnościami, ambicjami czy  marzeniami – rekrutacja w ich przypadku zamieni się w selekcję według kryterium językowego! – ostrzega Nie dla chaosu w szkole.

„Apelujemy o całkowite zwolnienie tych uczniów z obowiązku zdawania egzaminu ósmoklasisty i o bezzwłoczne przygotowanie  przepisów kompleksowo regulujących kwestię ich rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Przepisy te muszą też uwzględniać sytuację uczniów z oddziałów przygotowawczych oraz tych, którzy będą się legitymowali świadectwem ukraińskim. Dalsza edukacja ukraińskich dzieci, które trafiły do polskich szkół, bez wątpienia wymaga rozwiązania wielu problemów, jednak kwestia egzaminu ósmoklasisty jest w tej chwili bezwzględnym priorytetem” – czytamy m.in. w petycji.

Jej pełna treść znajduje się tutaj.

(GN)

Prezes ZNP o organizacji nauczania dla uczniów z Ukrainy: Problem jest kolosalny. To nie jest tak, że dostawimy kilka ławek

CKE: Informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy

STO krytycznie o egzaminach dla uczniów z Ukrainy. „Znajomość >>Pana Tadeusza<< ważniejsza niż pomoc po traumie”