CKE: Informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy. Materiały są dostępne w języku polskim i ukraińskim.

W dokumentach opublikowanych na stronie CKE  określono najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego „dla zdających, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy”. W udostępnionych materiałach znalazły się także deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.

Jak CKE planuje przeprowadzić te egzaminy?  – Nie możemy doprowadzić do sytuacji, tutaj całkowicie zgadzam się z ministrem Czarnkiem i ministrem Piontkowskim, żeby tworzyć odrębny system edukacji przy polskim systemie. Nie da się jednocześnie pracować w dwóch systemach oświatowych. Nie możemy zresztą stworzyć u nas systemu ukraińskiego, bo działamy w sytuacji awaryjnej. Tworzymy więc system – również egzaminacyjny – w taki sposób, aby patrzeć na te dzieci jako, niezależnie od tego, czy są polskie czy ukraińskie, jako dzieci po prostu. Dla nas oni są jedną grupą uczniów w tej chwili. I jako jedna grupa uczniów mają takie same prawa i obowiązki – tłumaczy m.in. dyrektor CKE Marcin Smolik w wywiadzie dla tvn24.pl.

Dyrektor CKE podkreślił, że ukraińskie dzieci stały się częścią naszego systemu edukacji i muszą w nim uczestniczyć na naszych warunkach. Według Smolika Ukraińcy będą potraktowani na egzaminach jak uczniowie cudzoziemscy.

Mają mieć wydłużony czas na egzaminu, możliwość korzystania ze słownika polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego. Kolejnym dostosowaniem dla nich ma być  sformułowanie po ukraińsku technicznej części poleceń – np. „przeczytaj tekst i rozwiąż zadanie” czy „przenieś odpowiedzi na kartę”. Maturzyści z Ukrainy będą mogli jako przedmiot rozszerzony wybrać język mniejszości (ukraiński). Natomiast same teksty i zadania dla zadających będą sformułowane po polsku.

Więcej informacji o zasadach egzaminowania młodzieży z Ukrainy na stronie CKE tutaj

(JK, GN)

STO krytycznie o egzaminach dla uczniów z Ukrainy. „Znajomość >>Pana Tadeusza<< ważniejsza niż pomoc po traumie”

CKE udostępniła na swojej stronie „szkolne rozmówki ukraińsko-polskie” – materiał pomocniczy dla nauczycieli