GUS o zarobkach w październiku 2018 roku. Pensje nauczycieli pod kreską

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem w gospodarce narodowej w październiku 2018 roku wynosiło trochę ponad 5 tysięcy złotych brutto, ale najczęstsza płaca (dominanta) wynosiła 2379,66 zł brutto, a połowa zatrudnionych pracowników otrzymała wynagrodzenie do 4094,98 zł (mediana) – wynika z raportu GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 r.”

Zarobki nauczycieli (badanie zostało przeprowadzone pół roku przed strajkiem) znalazły się poniżej przeciętnej. Według raportu nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka zarabiali (4687,92 zł), nauczyciele kształcenia zawodowego (4648,76 zł), inni specjaliści nauczania i wychowania (4676,23 zł).

Warto jednak zauważyć, że średnią płac ciągną do góry bardzo wysokie zarobki m.in. kadr kierowniczych. Jak wylicza GUS, mniej niż 5003,78 zł – czyli mniej niż wynosiła średnia pensja w gospodarce w październiku 2018 r. – zarabiało aż 66,9 proc. mężczyzn i 71,2 proc. kobiet. Słowem – powyżej „średniej” zarabiał mniej niż co trzeci Polak. Więcej niż 10 tys. zł brutto zarabiało z kolei tylko ok. 6 proc. osób w Polsce.

Od 1 stycznia najniższa płaca nauczyciela wzrośnie o 150 zł brutto

Badanie GUS realizowane jest co dwa lata i dotyczy ponad 8,4 mln zatrudnionych, w firmach zatrudniających powyżej 9 osób (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych), którzy przepracowali cały październik 2018 roku. Z tej grupy pracownicy sektora publicznego stanowili 30,8 proc., a sektora prywatnego – 69,2 proc. zatrudnionych.

Najczęstsze miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej (dominanta) wynosiło 2379,66 zł. (1765 zł na rękę) i otrzymywało je 13 proc. badanych. W tym czasie gwarantowana ustawowo pensja minimalna wynosiła 2250 zł. 10 proc. najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 2224,17 zł. Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło w październiku 2018 roku 27,79 zł.

Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło w październiku 2018 roku 27,79 zł. Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 19,9 proc. (o 903,88 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet.

Wśród ogólnej populacji pracowników najwyższe wynagrodzenia otrzymywali przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy. Jak podaje GUS, najniższe wynagrodzenie uzyskały „średnie” grupy zawodowe: inni specjaliści ochrony zdrowia (4513,99 zł), bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy (4587,84 zł), nauczyciele kształcenia zawodowego (4648,76 zł), inni specjaliści nauczania i wychowania (4676,23 zł), nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (4687,92 zł).

Następne badanie będzie przeprowadzane w październiku 2020 r. i pewnie zostanie opublikowane dopiero w 2021 r.

Cały raport dostępny jest tutaj.

(JK, GN)