Od 1 stycznia najniższa płaca nauczyciela wzrośnie o 150 zł brutto

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosną wynagrodzenia najmniej zarabiających nauczycieli tak, aby nie zarabiali mniej od płacy minimalnej. Wynika to z rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Średnio zarobki wzrosną o około 150 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2020 r. wzrosną wynagrodzenia tylko tych nauczycieli, których płace zasadnicze byłyby niższe od przyszłorocznej płacy minimalnej, która w 2020 r. wzrośnie do 2600 zł brutto. 

Chodzi o nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w drugiej i trzeciej grupie zaszeregowania płacowego i o nauczycieli mianowanych w trzeciej grupie zaszeregowania płacowego. Pozostałe stawki MEN pozostawia bez zmian. Podwyżka będzie dotyczyła jedynie 19 tys. etatów nauczycielskich.

Z rozporządzenia wynika, że wynagrodzenia nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami oraz nauczycieli z niższymi kwalifikacjami będą się od siebie niewiele różniły. Czyli stawki ulegną spłaszczeniu. 

Treść rozporządzenia można znaleźć w Dzienniku Ustaw tutaj.

Rozporządzenie ws. minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli opublikowane w Dzienniku Ustaw

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, nauczyciela stażysty z licencjatem, ale z przygotowaniem pedagogicznym, a także nauczyciela kontraktowego z licencjatem, ale bez przygotowania pedagogicznego lub z dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium wzrośnie z 2466 zł do 2617 zł brutto (wzrost o 151 zł brutto).

Stawka zasadnicza nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, i nauczyciela kontraktowego z licencjatem i przygotowaniem pedagogicznym wzrośnie z 2509 zł do 2663 zł brutto (wzrost o 154 zł brutto).

Z kolei nauczyciel stażysta z licencjatem, ale bez przygotowania pedagogicznego, lub z dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium zarobi w 2020 r. 2600 zł brutto (dziś 2450 zł; oznacza to wzrost o 150 zł brutto), a nauczyciel mianowany z tym samym wykształceniem – 2638 zł brutto (dziś 2486 zł; wzrost o 152 zł brutto). 

Wysokość minimalnych stawek pozostałych nauczycieli nie zmieni się w styczniu. Zależnie od stopnia awansu i poziomu wykształcenia wyniesie od 2782 zł brutto do 3817 zł brutto. 

Minister Piontkowski obiecywał że styczniowa podwyżka nie będzie jedyną. Powoływał się na słowa premiera Morawieckiego z expose, że wszyscy nauczyciele otrzymają 6 proc. podwyżkę od września 2020 r. 

Jednak w przyjętym przez rząd projekcie ustawie budżetowej na przyszły rok wzrostu pensji w oświacie nie uwzględniono. 

Projekt budżetu na 2020 r.: podwyżek dla nauczycieli nie przewidziano

Gdyby rząd rzeczywiście zamierzał wypłacić nauczycielom z budżetu na 2020 r. podwyżkę od września w wysokości 6 proc., to powinien odpowiedni punkt wpisać do projektu ustawy budżetowej i odpowiednio zwiększyć kwotę bazową (o 200,22 zł). W projekcie ustawy budżetowej jednak niczego takiego nie ma.

(JK, GN)

„Wykształcenie wyższe – płaca minimalna”. Burza w sieci po opublikowaniu projektu rozporządzenia płacowego