GUS podał wyniki spisu powszechnego: Polaków ubywa, a polskie społeczeństwo się starzeje

Według stanu na dzień 31 marca 2021 r. W Polsce mieszkało 38 mln 36 tys. 118 osób. Dziesięć lat wcześniej było nas więcej o 476 tys. osób (1,2 proc.)- podał dr Dominik Rozkrut, prezes GUS. Depopulacja i starzenie się ludności to – zdaniem ekspertów od demografii – liczne wyzwania, przed którymi stanie także polska oświata.

GUS przedstawił dane pozyskane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na poziomie województw, powiatów i gmin.

W Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38 036 118 osób (48,3 proc. populacji stanowili mężczyźni, a 51,7 proc. kobiety). Gęstość zaludnienia, tj. liczba osób przypadających na 1 km2 powierzchni kraju, wyniosła 122 osoby (w 2011 r. – 123).

W 2011 r. żyło w miastach 23 mln 405 tys. 892 mieszkańców, a dziesięć lat później już tylko 22 mln 748 tys. 772 osób (-1 proc.). Na obszarach wiejskich mieszka 15 mln 287 tys. 346 osób. Liderem pod względem przyrostu mieszkańców, tak jak w 2011 r., jest województwo mazowieckie. Najmniej ludzi żyje w województwie opolskim.

Narodowy Spis Powszechny: Mieszkańców Polski coraz mniej… Oświatę czekają nowe wyzwania

Według danych GUS nasze społeczeństwo starzeje się, co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 65 lat. Przybywa ludności, zwłaszcza wśród kobiet, w wieku poprodukcyjnym. Mniej jest osób w wieku przedprodukcyjnym. Tu z kolei więcej jest mężczyzn.

Najwięcej gmin o ubytku ludności większym niż 10 proc. znajduje się na obszarach położonych na północnym wschodzie i na wschodzie Polski. Gminy o większym przyroście położone są wokół największych miast. Tam przyrost ludności jest większy niż 10 proc.

Największe miasta wojewódzkie to Warszawa (1 mln 860 tys. 281 mieszkańców), Kraków (800 tys. 653) i Wrocław (672 tys. 929). Mamy zmianę w trójce największych miast w Polsce. Wrocław wyprzedził Łódź

Największy przyrost liczby mieszkańców od 2011 r. wśród miast wojewódzkich zanotowała Zielona Góra (o 17 proc.), a najwięcej mieszkańców ubyło w Katowicach (spadek o 8,1 proc.).

Na 2477 gmin w Polsce liczba mieszkańców spada w aż 1766. Gmin o ubytku ludności powyżej 10 proc. jest 390. Są to przede wszystkim miejscowości w województwach wschodnich.

(JK, GN)

Wynagrodzenia wystrzeliły. Niestety, nie w oświacie