Wynagrodzenia wystrzeliły. Niestety, nie w oświacie

W sierpniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce wyniosło 6583,03 zł. To ponad 3 tys. więcej niż wynosi pensja początkującego nauczyciela. W ciągu roku wynagrodzenia wzrosły o 12,7 proc., kilkakrotnie więcej niż w przypadku 85 proc. nauczycieli

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. Wynagrodzenie to wyniosło 6583,03 zł.

To o ponad 3 tys. zł więcej niż wynosi pensja nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym, które od 1 września 2022 r. ustalono na poziomie 3424 zł. Wynagrodzeni zasadnicze nauczyciela mianowanego to z kolei 3597 zł brutto, a nauczyciela dyplomowanego – 4224 zł brutto.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wzrosło w sierpniu br. o 12,7 proc. (rok do roku), czyli w tempie kilkakrotnie wyższym niż w oświacie. Przypomnijmy – W tym roku wynagrodzenie wszystkich nauczycieli wzrosło jedynie o 4,4 proc. od 1 maja br. Dodatkowo nauczyciele kontraktowi i stażyści otrzymają 1 września podwyżkę w wysokości 8-10 proc. (to zaledwie 15-procentowa grupa nauczycieli).

„W sierpniu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w stosunku do lipca 2022 r. o 2,9%, podczas gdy w sierpniu 2021 r. w porównaniu do lipca 2021 r. płace zanotowały mniejszy spadek, wynoszący 0,1 proc. Zmniejszenie się przeciętnych wynagrodzeń w sierpniu 2022 r. względem lipca 2022 r. spowodowane było wypłatami w poprzednim miesiącu m.in. premii kwartalnych, półrocznych, motywacyjnych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka, a także podwyżki wynagrodzeń wraz z ich wyrównaniem, wypłaty premii z powodu inflacji, dodatkowych nagród jednorazowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)” – czytamy w analizie GUS.

Związek Nauczycielstwa Polskiego konsekwentnie domaga się takich zmian w systemie wynagradzania nauczycieli, które powiążą płace w oświacie z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. W Sejmie znajduje się złożony przez ZNP obywatelski projekt ustawy, którego uchwalenie pozwoliłoby zbliżyć wynagrodzenia w oświacie z wynagrodzeniami w gospodarce.

ZNP pyta, jaką podwyżkę planuje dla nauczycieli rząd: 9 proc., 7,8 proc., czy może… 0 proc.?

W sierpniu padł kolejny rekord inflacji

(PS, GN)