GUS potwierdził – nauczycieli jest coraz mniej

Szkoły mierzą się z błyskawicznym odpływem nauczycieli. W ciągu roku liczba nauczycieli w podstawówkach skurczyła się o prawie 6,5 tys. (w przeliczeniu na pełne etaty) – poinformował Główny Urząd Statystyczny w raporcie pt. „Edukacja w roku szkolnym 2022/2023”.

Najpierw dobre wiadomości. Z edukacji przedszkolnej korzysta już prawie 95 proc. dzieci.

Dzieci mogą ją realizować w różnego rodzaju placówkach – przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego i w punktach przedszkolnych.

Obradował parlamentarny zespół ds. edukacji przyszłości. ZNP przeciwko rozwiązaniom ułatwiającym proces prywatyzacji przedszkoli

W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonowało w sumie 22,5 tys. placówek wychowania przedszkolnego (13756 przedszkoli, 7305 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 45 zespołów wychowania przedszkolnego oraz 1399 punktów przedszkolnych). To ok. 100 placówek więcej niż przed rokiem. Uczęszczało do nich 1 mln 534 tys. dzieci, czyli o 61,6 tys. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.

„W omawianym roku szkolnym w Polsce na 1000 osób w wieku 3-6 lat 949 dzieci uczestniczyło w różnych formach wychowania przedszkolnego (rok wcześniej 904)” – poinformował GUS.

Jak wynika z raportu, spośród dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 81,4 proc. uczęszczało do przedszkoli, a 17 proc. do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 2/3 dzieci uczęszczało do placówek znajdujących się w miastach.

Teraz złe wiadomości.

Dane GUS potwierdziły, że z roku na rok ubywa nauczycieli. W roku szkolnym 2022/2023 we wszystkich placówkach oświatowych – w przeliczeniu na pełne etaty – zatrudnionych było 512 tys. nauczycieli. To aż o 3,6 tys. nauczycieli mniej niż w roku szkolnym 2021/2022. Najwięcej nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) ubyło w szkołach podstawowych, bo prawie 6,5 tys.!

GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce. Pensje w oświacie daleko w tyle

„Największą grupę stanowili nauczyciele szkół podstawowych – 51,7 proc. Najwięcej kobiet pracowało w placówkach wychowania przedszkolnego (99,1 proc.) i w szkołach podstawowych (83,2 proc.). Mężczyźni najliczniej reprezentowali zawód nauczyciela w szkołach artystycznych (42,4 proc.) oraz w branżowych szkołach I stopnia (41,1 proc.). Większość nauczycieli pracowała na stanowisku nauczyciela dyplomowanego (56,8 proc.)” – czytamy w raporcie.

Źródło danych GUS.

(PS, GN)