Obradował parlamentarny zespół ds. edukacji przyszłości. ZNP przeciwko rozwiązaniom ułatwiającym proces prywatyzacji przedszkoli

Przedszkola publiczne prowadzone przed podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego – to jeden z pomysłów na rozwiązanie problemu braku miejsc w przedszkolach, jaki pojawił się na posiedzeniu parlamentarnego Zespołu ds. edukacji przyszłości. W obradach zespołu wzięła udział Elżbieta Markowska, prezes Okręgu Pomorskiego ZNP.

Wśród zaproszonych gości były  przedstawicielki i przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń, kadra kierownicza przedszkoli i szkół podstawowych oraz wykładowczynie uczelni wyższych.

Elżbieta Markowska krytycznie odniosła się do rozwiązań – zaproponowanych przez stowarzyszenia – ułatwiających proces przekształcania placówek publicznych w niepubliczne. ZNP zdecydowanie opowiada się za prowadzeniem przedszkoli publicznych przez samorząd jako zadania własnego, podkreślając, że alternatywne formy edukacji przedszkolnej w założeniach ustawodawcy są uzupełnieniem oferty edukacyjnej – prawo wyboru rodziców.

Przedstawicielka ZNP podniosła kwestie dotyczące m. in.:

>> finansowania przedszkoli (ich subwencjonowania)

>> wynagradzania nauczycieli, w tym znaczącego wzrostu uposażenia nauczycieli, przywołując jednocześnie dwie obywatelskie inicjatywy ustawodawcze ZNP, które „czekają” w Sejmie na rozpoczęcie procesu legislacyjnego (finansowanie wynagrodzenia nauczycieli z budżetu państwa; kształtowanie wynagrodzenia nauczycieli na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej),

>> poważnych braków kadrowych w oświacie, w tym braku nauczycieli specjalistów (logopedów, psychologów, terapeutów, socjoterapeutów, surdopedagogów, tyflopedagogów) oraz nauczycieli wspomagających proces kształcenia,

>> zatrudniania personelu pomocniczego,

>> profilaktyki zdrowotnej dzieci,

>> liczebności oddziałów przedszkolnych.

Więcej na stronie ZNP tutaj. Relację na żywo z posiedzenia zespołu można obejrzeć tutaj

(GN)

Czy Lex Czarnek 2.0 otwiera furtkę do likwidacji Karty Nauczyciela w przedszkolach? Krzysztof Baszczyński: Bądźmy mądrzy przed szkodą

Senat upomina się o przedszkola. “Na to zgody nie ma”