Senat upomina się o przedszkola. „Na to zgody nie ma”

Zapisane w lex Czarnek rozwiązanie umożliwiające prowadzenie wszystkich zajęć z dziećmi w przedszkolach przez osoby bez kwalifikacji nauczycielskich to jeden z głównych argumentów na rzecz odrzucenia tej ustawy w Senacie – podkreślono dziś podczas debaty nad nowelizacją ustawy – Prawo oświatowe

Senat na wtorkowym posiedzeniu plenarnym zajął się nowelizacją Prawa oświatowego, czyli tzw. lex Czarnek – ustawą, która ogranicza prawo rodziców do decydowania o zajęciach dodatkowych dla swoich dzieci oraz podporządkowującą szkoły bezpośrednio kuratorom.

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu już kilka dni temu przyjęły wnioski o odrzucenie lex Czarnek w całości.

Senacka komisja przeciwko “reasumpcji prezydenckiego weta” w sprawie lex Czarnek

Podczas debaty na forum Senatu sen. Bogdan Zdrojewski (KO) uzasadnił jeden z wniosków. – Oświata pojawia się na sali senackiej często. Z jednej strony, to dobrze, ale patrząc na to, co jest przedmiotem debat, radość powinna być mocno ograniczona – ocenił senator opozycji. – Komisja edukacji rekomenduje odrzucenie ustawy – dodał.

Jego zdaniem, lex Czarnek ze względu na swoją filozofię i charakter „nie nadaje się do poprawy”. – Opowiadamy się za tym, aby w szkole jednak pewien istotny margines wolności utrzymać, by szkoły między sobą mogły się różnić, przynajmniej, jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe – podkreślił sen. Zdrojewski.

Jednym z najważniejszych argumentów na rzecz odrzucenia ustawy jest zawarty w nim przepis umożliwiający prowadzenie wszystkich zajęć w przedszkolach (a więc także dydaktycznych) przez osoby, które nie mają kwalifikacji nauczycielskich. Sprawę tę podniósł na forum Sejmu, a potem Senatu Związek Nauczycielstwa Polskiego apelując o zablokowanie wejścia w życie pomysłu uderzającego w nauczycieli przedszkoli oraz w dzieci.

– Zmieniono kryteria i doprowadzono do sytuacji, w wyniku której dziećmi najmłodszymi mogłyby się zajmować osoby pozbawione pedagogicznych kompetencji. Na to zgody nie ma – podkreślił Bogdan Zdrojewski.

Głosowanie nad wnioskami odbędzie się dziś wieczorem albo jutro rano.

Czy Lex Czarnek 2.0 otwiera furtkę do likwidacji Karty Nauczyciela w przedszkolach? Krzysztof Baszczyński: Bądźmy mądrzy przed szkodą

(PS, GN)