GUS: Rośnie liczba studentów na polskich uczelniach. Głównie za sprawą Ukraińców

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. w uczelniach w Polsce kształciło się 1218,2 tys. osób, o 2,9 tys. więcej w odniesieniu do poprzedniego roku. W roku akademickim 2020/21 dyplom ukończenia studiów otrzymało 297,4 tys. absolwentów, o 3,9 tys. więcej niż w roku akademickim 2019/20– wynika z najnowszych danych GUS zawartych w informacji „Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022”.

Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku w Polsce studiowało 89,4 tys. cudzoziemców, w tym 45,3 tys. kobiet, o 5,6 proc. więcej niż w poprzednim roku (dotyczy osób studiujących przez przynajmniej jeden rok akademicki). Większość pochodzi z krajów europejskich, najliczniejszą grupę stanowią osoby z Ukrainy (36 tys., czyli 40,3 proc. wszystkich cudzoziemców), z Białorusi (11,1 tys. – 12,4 proc.) i Turcji (2,9 tys. – 3,2 proc.).

Studia stacjonarne podjęło 77,2 tys. cudzoziemców (86,4 proc.). Ponad jedna czwarta wszystkich cudzoziemców (26,4 tys.) wybrała uczelnie w województwie mazowieckim.

W roku akademickim 2021/22 kobiety stanowiły 58,4 proc. studiujących. Na studiach stacjonarnych studiowało 783,4 tys. osób (64,3 proc. studiujących), natomiast na studiach niestacjonarnych – 434,7 tys. osób.

Wśród najczęściej wybieranych grup kierunków były: Biznes, administracja i prawo, na których studiowało 22,5 proc. wszystkich studentów, Technika, przemysł, budownictwo (odpowiednio 14,0 proc.), Zdrowie i opieka społeczna (12,8 proc.) oraz Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (12,3 proc.).

W roku akademickim 2020/21 studia ukończyło 297,4 tys. osób, w tym 187,2 tys. (62,9 proc.) kobiet. Absolwenci najczęściej kończyli studia na kierunkach zaliczanych do grup: Biznes, administracja i prawo (24,0 proc.), Technika, przemysł, budownictwo (15,7 proc.), Zdrowie i opieka społeczna (11,2 proc.) oraz Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (10,6 proc.).

Wśród 15,7 tys. absolwentów cudzoziemców najwięcej pochodziło z Ukrainy (49,3 proc.), Białorusi (10,1 proc.) i Indii (4,6 proc.). Ponad połowę absolwentów cudzoziemców stanowiły kobiety (56,4 proc.).

Więcej w informacji GUS tutaj

(JK, GN)

Liczba studentów w Polsce rośnie. Większość studiujących stanowią kobiety