GUS: Spada zasięg ubóstwa wśród dzieci. “Pierwszy raz poniżej 1 miliona”

Liczba ubogich relatywnie dzieci spadła pierwszy raz poniżej 1 miliona. Dzieci ubogich skrajnie w 2019 r. było mniej niż w 2018 i najmniej od 2008 r. –poinformował na Twitterze prof. Ryszard Szarfenberg powołując się na najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.

“Po obserwowanym od 2015 do 2017 r. stopniowym zmniejszaniu się zasięgu ubóstwa ekonomicznego, w 2018 r. nastąpiło zahamowanie tej tendencji – w zależności od przyjętej granicy, zasięg ubóstwa kształtował się na zbliżonym lub nieco wyższym poziomie niż w 2017 r. Natomiast w 2019 r. odnotowano niewielki spadek zasięgu wszystkich trzech rodzajów ubóstwa (o 1,2-1,9 p.proc.)” – wylicza GUS.

Zasięg ubóstwa ekonomicznego, w tym ubóstwa skrajnego spadł z ok. 5,4 proc. w 2018 r. do ok. 4,2 proc. w 2019 r. Spadek ubóstwa skrajnego dotyczył przede wszystkim gospodarstw domowych najbardziej zagrożonych ubóstwem, tj. gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty) oraz gospodarstw z co najmniej 3. dzieci poniżej 18 roku życia, mieszkańców wsi i małych miast.

Jak zaznacza GUS, wyższą od średniej dla Polski stopą ubóstwa skrajnego w 2019 r. charakteryzowały się gospodarstwa z co najmniej dwojgiem dzieci poniżej 18 roku życia.

W najgorszej sytuacji były gospodarstwa domowe z co najmniej trójką dzieci (ok. 7 proc. osób ubogich). Wydatkami niższymi od granicy ubóstwa skrajnego częściej od mieszkańców miast odznaczali się mieszkańcy wsi, gdzie stopa ubóstwa skrajnego osiągnęła w 2019 r. poziom ok. 8 proc. Dla porównania w miastach, w zależności od wielkości, wynosiła ona od ok. 1 proc. do ok. 3 proc..

Podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS).

Pełny raport GUS znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Pracownicy oświaty liderami w zdalnej pracy