Instytut Historii PAN zachęca nauczycieli do udziału w konwersatoriach online

Rozpoczęły się zapisy na zdalne konwersatoria dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, organizowane przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Spotkania poświęcone będą „Polsce w wiekach średnich” i ruszą 5 listopada.

„Miło nam poinformować, że Instytut Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk wznawia po przerwie wakacyjnej zdalne Konwersatoria Manteufflowskie. Zajęcia dedykowane są nauczycielom szkół podstawowych i średnich. Zgodnie z sugestią nauczycieli Konwersatoria IH PAN zostały podzielone na bloki tematyczne. Aktualnie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w bloku tematycznym >>Polska w wiekach średnich<< (dnia 2 listopada br. na stronie IH PAN zostanie umieszczona informacja o naborze chętnych nauczycieli do bloków tematycznych obejmujących późniejsze epoki)” – czytamy w komunikacie IH PAN.

Miło nam poinformować, że IH PAN po przerwie wakacyjnej wznawia zdalne Konwersatoria Manteufflowskie, na które…

Opublikowany przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Poniedziałek, 5 października 2020

 

„W czasie trwania konwersatoriów pracownicy naukowi IH PAN przedstawią najnowsze wyniki badań dotyczących wybranych tematów. Zaproponowane zostaną źródła, które mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli w czasie lekcji. Ponadto w miarę możliwości udostępniona zostanie literatura specjalistyczna (PDF-y oraz adresy bibliograficzne)” – podkreślono.

Proponowany blok tematyczny „Polska w wiekach średnich” koncentrować się będzie przede wszystkim na średniowiecznych korzeniach Polski, narodów Europy i cywilizacji zachodniej. Jak czytamy w komunikacie IH PAN „wybór tej problematyki podyktowały wnikliwy przegląd podstawy programowej dla szkoły podstawowej i szkół średnich oraz realizujących ją podręczników”.

W pierwszej odsłonie przedsięwzięcia, w maju i czerwcu br. wzięli udział nauczyciele m.in. ze Szczecina, Raciborza, Białegostoku, Warszawy, Wrząsowic czy Lubawy.

(JK, GN)

Kolejny rekord zachorowań. Specjaliści zalecają wprowadzenie surowego reżimu sanitarnego w szkołach

Szkoły w czasie pandemii. PAN zaleca “testowanie środowiskowe”