Jak polscy uczniowie wypadli w badaniu PISA? O tym dowiemy się już niedługo

Już 3 grudnia br. poznamy wyniki polskich uczniów w najbardziej prestiżowym badaniu edukacyjnym na świecie – PISA. Badanie to jest ważnym testem funkcjonowania całego systemu oświaty

PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to badanie realizowane co trzy lata przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i dotyczy trzech dziedzin, w których sprawdza się umiejętności piętnastolatków – matematyce, czytaniu i interpretacji oraz rozumowaniu w naukach przyrodniczych. Co trzy lata PISA bada jeden z przedmiotów w sposób bardziej pogłębiony. W 2012 r. dziedziną wiodącą byłą matematyka, w 2015 r. – nauki przyrodnicze, a w badaniu zrealizowanym w 2018 r. – czytanie i interpretacja.

Jak poinformowała OECD, wyniki badania poznamy już 3 grudnia br. OECD opublikuje zarówno szczegółowe informacje o wynikach uczniów w poszczególnych krajach (w tym w Polsce), jak też zbiorcze dane we wszystkich krajach uczestniczących w PISA.

New PISA results will be released on 3 December 📅Learn more about how the new edition defines and measures reading literacy ⤵️bit.ly/2VoTs0f

Opublikowany przez OECD Education and Skills Wtorek, 8 października 2019

W tym roku w badaniu wzięło udział ponad 600 tys. uczniów z aż 79 krajów. Po raz pierwszy do PISA przystąpiła Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brunei, Maroko, Filipiny, Arabia Saudyjska, Ukraina oraz Zhejiang – jedna z chińskich prowincji.

To nie koniec nowości. W tym roku OECD przy okazji badania PISA przedstawi publikację na temat równego dostępu uczniów do kształcenia, klimatu szkolnego oraz nastrojów panujących wśród młodych ludzi.

Podobnie jak w edycji z 2000 i 2009 r. tematem wiodącym PISA będzie w tym roku czytanie i interpretacja. Badacze sprawdzą, jak dobrze uczniowie rozumieją teksty, potrafią je wykorzystać, ocenić, poddać refleksji a także wykorzystać do określonego celu – zdobycia wiedzy, zwiększenia swojego potencjału lub uczestnictwa w życiu społecznym.

Eksperci OECD podkreślili, że od ostatniego badania w 2009 r. znacząco zmienił się sposób, w jaki ludzie na całym świecie czytają. Kartka papieru przestała być już dominującym sposobem przekazu informacji, a ludzie czytają dziś wykorzystują różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. I to też zostało uwzględnione w badaniu. Uczniowie muszą bowiem zdobyć nowe umiejętności – odróżniania faktów od fikcji, wyszukiwania przydatnych i wiarygodnych informacji, porównywania informacji pochodzących z różnych źródeł, analizy.

Eksperci tak ułożyli zadania wykorzystane w teście PISA, by sprawdzały, czy uczniowie potrafią poruszać się w tym nowym świecie informacji. Dla przykładu – niektóre zadania wymagały analizy postów zamieszczonych na forum internetowym, inne – wnikliwej lektury bloga, w którym znalazły się linki do artykułów w gazetach. To oznacza, że uczniowie – aby rozwiązać poprawnie zadanie – musieli korzystać jednocześnie z różnego rodzaju źródeł informacji.

Jak jednak podkreślają eksperci OECD, nie oznacza to, że tegoroczny test był trudniejszy od testów w poprzednich edycjach. Choć uczniowie musieli korzystać z wielu źródeł, to w wielu wypadkach poprawna odpowiedź na zadanie była łatwa. Różnicą była konieczność posługiwania się w tej edycji PISA przez uczniów nowymi umiejętnościami związanymi z np. wyszukiwaniem informacji w wielu źródłach, składaniem ich w spójną całość, wyciąganiem wniosków, ocenianiem wiarygodności źródeł, odróżnianiem informacji prawdziwych od fałszywych.

(PS, GN)