Jak wygląda bieda w Polsce? Jest najnowszy raport „Szlachetnej Paczki”

„W skrajnym ubóstwie wciąż żyje blisko 400 tys. dzieci i 300 tys. seniorów. W ciągu roku przybyło ich ponad 40 tys. W Szlachetnej Paczce widzimy to zjawisko. Ma twarze konkretnych ludzi i rodzin, które w zderzeniu z kryzysem ekonomicznym, wypadły na boczny tor życia. Codziennie dokonują wyborów tak trudnych, że trudno słuchać ich opowieści. Ale właśnie bycie wysłuchanym i zauważonym to być może dla nich jedyna szansa na życie” – napisała we wstępie do Raportu o Biedzie 2023 Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę. Według raportu aż 1,8 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. W tej grupie aż 400 tys. stanowią dzieci.

Wraz z tegorocznym raportem powstało badanie pt. „Na co nie stać Polaków”. Wynika z niego m.in., że w związku z inflacją i wzrostem cen 4 na 5 Polaków kupuje mniej lub zdecydowanie taniej. Ubóstwo to jednak nie tylko braki materialne – bieda wielu osobom zabiera wszystko, także spokój, szacunek i bliskość.

Znacząco pogorszyła się sytuacja ekonomiczna. „Z wielu rzeczy możemy zrezygnować, ale nie z żywności, tymczasem 3% Polaków nie stać na podstawowe zakupy. Mięsa, ryb i owoców nie kupuje 5%. Wykupienie leków na receptę stanowi problem nie do przeskoczenia dla 8% Polaków. Aż 7% Polaków nie stać na bieżące opłaty za media, a 8% ma problemy z regulowaniem czynszu” – czytamy.

„Życie w skrajnej biedzie to konieczność przeżycia za 753,92 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 670,15 zł miesięcznie na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym. Dzienny budżet w takich domach to niewiele ponad 20 zł. Życie w biedzie to powolne umieranie ciała i ducha. Odbiera ludziom marzenia i pozbawia planów. Utwierdza ich w przekonaniu, że zasługują jedynie na to, co mają. A nie mają nic. Ubóstwo pozbawia ich szacunku do samych siebie, brutalnie zabija pasje, wycofuje z relacji” – podkreśla Szlachetna Paczka.

Rodziny włączone do Szlachetnej Paczki w 2022 roku dysponowały średnio kwotą 436 zł na osobę, czyli 14 zł na dzień. W 81% rodzin włączonych do Szlachetnej Paczki przynajmniej jedna osoba jest chora lub ma niepełnosprawność. Blisko 10 tys. z nich nie jest w stanie pokrywać kosztów leczenia i rehabilitacji.

Jak czytamy w raporcie:

>> 3 proc. Polaków nie stać na podstawowe zakupy, czyli jedzenie i codzienną chemię, jak płyn do naczyń.

>> Aż 41 proc. gospodarstw domowych w Polsce nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych, osoby je tworzące żyją w sferze niedostatku. Wskaźnik ten wzrasta aż do 48 proc. w przypadku, gdy jeden z członków rodziny jest osobą z niepełnosprawnością.

>> Jedna na cztery rodziny, włączone w Szlachetną Paczkę, była zmuszona wziąć pożyczkę na leczenie kogoś z rodziny lub na zapewnienie sobie podstawowych warunków do życia.

>> Osoby biedne często nie są bezrobotne — pracują na nisko opłacanych stanowiskach. W 2018 r. zagrożonych ubóstwem było aż 1,7 mln pracujących Polaków.

>> Jedna piąta Polaków w wieku 25-55 lat nie jest w stanie zainwestować w siebie i nie poszerza kwalifikacji, które mogłyby przełożyć się na lepiej płatną pracę.

>> 27 proc. z nas nie pozwoliło sobie na żaden wyjazd poza miejsce zamieszkania z przyczyn ekonomicznych.

>> Według Warszawskiego Instytutu Bankowości w 2023 r. student wydaje miesięcznie średnio 3867,06 zł. Coraz więcej rodzin nie stać na dalszą edukację dzieci.

>> Co trzeci Polak w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zgromadził żadnych oszczędności.

>> Koszty życia wciąż rosną – w 2022 r. jedzenie podrożało o niemal 22 proc., opłaty za mieszkanie o ponad 20 proc.

Jako główne bariery w poprawie trudnej sytuacji rodziny włączone do Szlachetnej Paczki wskazują poczucie uwięzienia we własnych problemach i brak planów na przyszłość (36 proc.), zaniżone poczucie własnej wartości (34 proc.), osamotnienie i brak relacji (33 proc.) oraz brak odpoczynku (24 proc.)

Pełny raport znajduje się tutaj

(GN)

Fot: Szlachetna Paczka

Ruszyła 23. edycja Szlachetnej Paczki. Rodziny czekają na wsparcie

Szlachetna Paczka opublikowała najnowszy raport o biedzie. Aż 1,6 mln Polaków, w tym 333 tys. dzieci, żyło w w skrajnym ubóstwie