Jaki zawód wybrać? MEiN przygotowało prognozę

Automatyk, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa – to zawody, na które – zdaniem MEiN – będzie w przyszłości duże zapotrzebowanie. Ministerstwo ogłosiło “prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy”

Co roku, do 1 lutego, resort edukacji ma obowiązek ogłosić wspomnianą prognozę i opublikować ją w “Monitorze Polskim”.

“Celem prognozy jest wskazanie w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy” – czytamy w komunikacie MEiN.

– Prognoza jest elementem reformy szkolnictwa branżowego. Prognoza ma poprawić jakość, skuteczność i trafność kształcenia w zawodach – stwierdziła Marzena Machałek, wiceminister edukacji. – Jest bardzo ważnym elementem kształtowania oblicza polskich szkół branżowych i zawodowych – dodała.

Jej zdaniem, dzięki prognozie, szkoły i pracodawcy będą wiedzieli, “w jakich zawodach uczyć i na jakie zawody jest zapotrzebowanie na krajowym oraz regionalnym rynku pracy”.

W 2020 r. na “liście krajowej” zawodów o szczególnym zapotrzebowaniu znalazły się 24 zawody, w 2021 r. – 28. Prognoza jest podzielona na części krajową i wojewódzką. Określa ona ułożone alfabetycznie zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach.

– Nowe zawody są o tyle ciekawe, że w ogóle w poprzednim roku weszły do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego – mówiła Machałek. – Prognoza to dokument mający wpływ na to, w jakich zawodach szkoły będą kształcić, ponieważ za tym dokumentem idą konkretne środki, zwiększona subwencja oświatowa, a także środki do pracodawców – dodała.

Cztery nowe zawody na liście to dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik dekarstwa i technik robotyk. – To zawody wynikające z polityki państwa, ale też z zapotrzebowania, które widzimy, czyli w budownictwie, rewolucji cyfrowej – wyjaśniła wiceszefowa MEiN.

Zdaniem MEiN, w przypadku takich zawodów, jak:

Dekarz – aktualne i przewidywane zapotrzebowanie na pracowników znacznie przekracza liczbę kształconych obecnie osób i wynika z potrzeb rynkowych zidentyfikowanych w branży dekarskiej.

Technik dekarstwa (nowy zawód od września 2021 r.) – analizy rynku wykazały konieczność dalszego rozwoju kwalifikacji w zawodzie dekarz przez umożliwienie uzyskania bardziej zaawansowanych kwalifikacji i zapewnienie perspektyw rozwoju dla absolwentów zawodu.

Technik robotyk (nowy zawód od września 2021 r.) – zmiany technologiczne powodują zasadność, a nawet konieczność wprowadzenia tego zawodu. Odpowiednie zaawansowanie kwalifikacji i innowacyjny charakter zawodu będą stanowić o jego atrakcyjności wśród potencjalnych uczniów.

Monter nawierzchni kolejowej – zawód został dodany ze względu na planowany rozwój infrastruktury kolejowej, m.in. w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także z planami rządu w zakresie rozwoju sieci kolejowej w Polsce.

Źródłami, na podstawie której przygotowywana jest prognoza, są strategie rządowe, dane z GUS oraz dane z urzędów pracy, a także strony internetowe z badaniami oraz publikacjami fachowymi. Wszystko to przeanalizowali eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych i przygotowali prognozę.

– Co roku badamy nasycenie rynku pracy absolwentami i to ma wpływ na to, czy dany zawód znajduje się w kolejnej prognozie – zapewniła wiceszefowa MEiN.

Zdaniem Machałek, prognoza ma wpływ na wybory uczniów, czego przykładem jest specjalizacja mechatronik, którą, po umieszczeniu jej w prognozie w 2020 r., wybrało o 60 proc. uczniów więcej. W przypadku elektryka ten wzrost zainteresowania ze strony młodzieży wyniósł 45 proc.

Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, dekarz, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter nawierzchni kolejowej, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.

Według Machałek, obecnie obserwujemy wzrost zainteresowania uczniów szkolnictwem branżowym – w ciągu roku wskaźniki poszły w górę o 17 proc. – Wcześniej w szkołach branżowych panowała stagnacja, a teraz mamy wzrost zainteresowania kształceniem branżowym – oceniła. – Generalnie mamy wzrost zainteresowania kształceniem zawodowym, stąd mamy nie najgorsze zainteresowanie wśród absolwentów szkół podstawowych. 56,5 proc. absolwentów trafia do szkół branżowych i technicznych. To całkiem niezły wynik, lepszy od wyników w krajach ościennych – dodała.

W części wojewódzkiej prognoza określa ona alfabetyczny wykaz zawodów o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy.

Pełny wykaz prognozowanego zapotrzebowania na zawody w skali kraju i z podziałem na województwa zawiera załącznik do obwieszczenia dostępny jest w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

(PS, GN)