Jakiej Europy chcą dzieci? UNICEF opublikował wyniki ankiety Europe Kids Want 2024. 64 proc. dzieci odpowiedziało, że priorytetem UE powinna być edukacja

Konflikty zbrojne oraz zdrowie psychiczne – to obszary, z którymi wiążą się najpoważniejsze obawy dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej wynika z ankiety Europe Kids Want, w której udział wzięło ponad 9 tys. dzieci z krajów UE, w wieku od 10 do 18 lat. Zgodnie z wynikami edukacja jest najwyższym priorytetem dla dzieci w całej Europie. Wskazało na nią 64 proc. pytanych dzieci.

Konflikty zbrojne oraz zdrowie psychiczne – to obszary, z którymi wiążą się najpoważniejsze obawy dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej wynika z ankiety Europe Kids Want, w której udział wzięło ponad 9 tys. dzieci z krajów UE, w wieku od 10 do 18 lat. Zgodnie z wynikami edukacja jest najwyższym priorytetem dla dzieci w całej Europie. Wskazało na nią 64 proc. pytanych dzieci.

W czerwcu 2024 roku odbędą się wybory, podczas których zostaną wybrani nowi przedstawiciele krajów członkowskich. UNICEF dzięki ankiecie Europe Kids Want, przeprowadzonej wraz ze współpracującymi organizacjami, zadał młodym mieszkańcom Europy pytania, pozwalające wystosować odpowiednie rekomendacje, które pomogą w kształtowaniu przyjaznej dzieciom wspólnoty krajów UE.

Ankieta wykazała, że młodzi w UE mierzą się z szeregiem problemów i wskazują konkretne obszary wymagające podjęcia pilnych działań.

Zgodnie z wynikami edukacja jest najwyższym priorytetem dla dzieci w całej Europie. Mimo to, dzieci jednogłośnie wyrażają niezadowolenie z obecnego systemu nauczania. Tylko 14 proc. badanych dzieci ma absolutną pewność, że to, czego uczą się w szkole, przyda im się w przyszłości. 33 proc. dzieci nie uważa, aby nauka w szkole była przydatna dla ich przyszłości a dwie trzecie jest zdania, że presja wywierana przez szkołę ma negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne.

Mniej niż jedna czwarta twierdzi, że do tej pory nie doświadczyło dyskryminacji ani nie było jej świadkiem. Tylko połowa najmłodszych czuje się bezpiecznie w internecie, a jeszcze mniej w szkole. Jednocześnie, 70 proc. ankietowanych dzieci opowiada się za większą możliwością uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, aby mieć pewność, że ich głos zostanie wysłuchany w sprawach mających wpływ na ich życie. Także 70 proc. dzieci jest zaniepokojonych lub bardzo zaniepokojonych skutkami zmiany klimatu i niewiele mniej uważa, że politycy nie robią wystarczająco dużo, aby tym zmianom przeciwdziałać.

– Młodzi uczestniczący w badaniu wprost wskazują, że plany na lepszą przyszłość nigdy nie zostaną zrealizowane, jeśli dorośli nie będą współpracować z dziećmi, a obie strony będą zachowywać się tak, jakby miały różne cele, ambicje i interesy. Ich zdaniem nadszedł czas, aby wzajemnie doceniać wartości, wkład i zaangażowanie, dzięki którym postęp i dokonywanie zmian są możliwe. Jeśli nie młodzi, to kto? To badanie jest szczególnie ważne, ponieważ jedna trzecia, a więc najwięcej ankietowanych pochodziło z Polski. Młodzi Polacy mają silną potrzebę wyrażania swoich opinii na tematy ich dotyczące. Wyraźnie dają też znać, że nie stronią od rozważnego zaangażowania. Naszym, dorosłych, obowiązkiem jest im pomóc w jak najefektywniejszym wykorzystaniu tej wartościowej energii – komentuje Renata Bem, Dyrektor Generalna UNICEF Polska.

Co więc rekomendują najmłodsi przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego? Wśród 10 postulatów znalazły się:

>> Reforma obecnego systemu edukacji, obejmujące m.in. wdrożenie innowacyjnych metod nauczania oraz zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach, a także wzmocnienie pozycji dzieci w edukacji.

>> Zwiększenie wsparcia dla zdrowia psychicznego oraz poprawa dostępu do usług w tym zakresie.

>> Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji oraz zapewnienie usług wsparcia, m.in. poprzez poprawę bezpieczeństwa dzieci w przestrzeni publicznej.

>> Wspieranie bardziej zdecydowanych działań na rzecz klimatu i środowiska naturalnego oraz promowanie odpowiedzialności korporacyjnej i zielonych inicjatyw.

>> Ułatwianie zaangażowania, dzięki zwiększaniu świadomości dzieci na temat możliwości uczestnictwa w procesach decyzyjnych UE, a także utworzenie Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, aby umożliwić młodym ludziom udział w dyskusjach na temat polityki UE.

Badanie Europe Kids Want to wspólny projekt pięciu organizacji: ChildFund Alliance, Eurochild, Save the Children, SOS Children’s Villages i UNICEF.

Ze streszczeniem wyników ankiety można się zapoznać tutaj Szczegółowy raport w języku angielskim znajduje się tutaj

 (GN)

MEN zachęca do tworzenia, rozbudowy i odbudowy Szkolnych Klubów Europejskich. 1 maja będziemy obchodzić 20. rocznicę wejścia Polski do UE

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Rafał Dymek: Młodzi Polacy w UE zobaczyli bliskie im wartości i poglądy