MEN zachęca do tworzenia, rozbudowy i odbudowy Szkolnych Klubów Europejskich. 1 maja będziemy obchodzić 20. rocznicę wejścia Polski do UE

„Z okazji jubileuszu 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej zachęcamy do zakładania Szkolnych Klubów Europejskich” – apelują w liście do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów minister edukacji Barbara Nowacka oraz minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka.

– Polska młodzież powinna mieć możliwość porozmawiania o przyszłości. A tą przyszłością dla Polski jest Unia Europejska. Dlatego zachęcamy bardzo do aktywizacji w ramach Szkolnych Klubów Europejskich – powiedziała minister edukacji Barbara Nowacka na konferencji prasowej.

– Jesteśmy zdeterminowani, żeby prawdziwe wartości, które kształtowały Polskę jako silny kraj w Unii Europejskiej, dzisiaj współdzieliły też z nami młode osoby” – zaznaczyła szefowa MEN. „Szkoła jest właśnie tym miejscem, gdzie rzetelna debata, rozmowa o przyszłości powinna być kształtowana. Stąd nasza inicjatywa, nasz gorący apel i nadzieja, że dobra debata o Unii Europejskiej zawita do polskich szkół – podkreśliła.

Barbara Nowacka dodała, że na temat Unii Europejskiej funkcjonują szkodliwe stereotypy i fake newsy. – Jeżeli szkoła jest miejscem, w którym uczyć mamy odporności młodzieży na fake newsy, to też jest miejscem na dobrą debatę i rzeczowe argumenty w sprawach obywatelskich i europejskich – mówiła.

Minister ds. UE Adam Szłapka przypomniał, że 1 maja będziemy obchodzić 20. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ocenił, że dołączenie do struktur europejskich i świata zachodniego było marzeniem pokoleń Polaków.

Przypomniał, że Szkolne i Uniwersyteckie Kluby Europejskie powstały ponad 20 lat temu i miały umożliwić zdobywanie i utrwalanie wiedzy o Europie, Unii Europejskiej i o jej instytucjach.

– Niezwykle ważne jest to, żebyśmy spróbowali nadać nowy impuls rozwojowy klubom europejskim, żeby one były miejscem rzetelnej dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, rzetelnej dyskusji o tym, jaką Polska powinna odgrywać rolę w UE, ale także miejscem wymiany informacji pomiędzy administracją publiczną, samorządami, szkołami, instytucjami europejskimi – zaznaczył.

Do szkół trafi specjalny list zachęcający do zakładania klubów europejskich.

„Kluby Europejskie odgrywają ogromną rolę w zakresie informowania środowisk lokalnych o skutkach integracji europejskiej. Tysiące osób organizuje spontanicznie liczne spotkania, konkursy, wystawy, dni europejskie itp. Działalność Klubów będzie niezwykle cenna także w przyszłości – idea integracji europejskiej powinna być cały czas rozpowszechniana wśród obywateli, a młodzieży należy stworzyć możliwość zdobycia wiedzy i instrumentów pozwalających wykorzystać członkostwo w Unii Europejskiej. SKE są doskonałym miejscem gdzie można realizować powyższe cele, poznawać mechanizmy funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz miło spędzać wolny czas” – czytamy na stronie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

„Oprócz organizacji pozarządowych to SKE są często jedynymi ośrodkami działalności proeuropejskiej w środowiskach lokalnych” – podkreśla fundacja, która utrzymuje kontakt z około 250 klubami w 11-nastu państwach europejskich.

Więcej na temat historii, funkcjonowaniu i organizacji klubów można przeczytać tutaj

(GN)

Komisarz Iliana Iwanowa: Budowanie przyszłości. Przygotowanie społeczeństwa na przyszłe wyzwania poprzez edukację

Parlament Europejski chce zmian w traktatach. A w nich m.in. podniesienie rangi oświaty w polityce UE