Jest porozumienie ws. nowego programu Erasmus Plus na lata 2021-2027. Budżet? 26 miliardów euro

11 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus + (2021–2027).  Jednocześnie osiągnięto porozumienie w sprawie nowego Europejskiego Korpusu Solidarności (2021–2027) – poinformowały we wspólnym komunikacie Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

„Dzięki odrębnemu budżetowi w wysokości ponad 26 miliardów euro, nowy program Erasmus+ będzie nie tylko bardziej inkluzywny i innowacyjny, ale także bardziej cyfrowy i ekologiczny” – podkreślono.

– Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie polityczne w sprawie nowego programu Erasmus +. Erasmus + jest jednym z naszych sztandarowych programów. W ciągu ostatnich trzech dekad udział w programie Erasmus + wspierał osobisty, społeczny i zawodowy rozwój ponad 10 milionów osób, z czego prawie połowy w latach 2014–2020. Przy niemalże dwukrotnie wyższym budżecie na następny okres działania programu będziemy pracować nad dotarciem do kolejnych 10 milionów w ciągu następnych siedmiu lat – komentowała komisarz ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży Mariya Gabriel.

„Natomiast na nową perspektywę programu Europejski Korpus Solidarności Komisja Europejska przeznaczyła ponad 1 mld euro co zapewni, co najmniej 270 000 młodym ludziom możliwość udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych i humanitarnych poprzez wolontariat lub tworzenie własnych projektów solidarnościowych” – czytamy.

Dzięki odrębnemu budżetowi nowy program zapewni co najmniej 270 000 młodym ludziom możliwość udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych i humanitarnych poprzez wolontariat lub tworzenie własnych projektów solidarnościowych.

Europejski Korpus Solidarności będzie nadal oferował możliwość wyrażenia swojej solidarności poprzez udział w projektach, od pomocy osobom w niekorzystnej sytuacji społecznej materialnej po wkład w działania na rzecz zdrowia i środowiska w całej UE i poza nią.

W oparciu o poprzedni program „EU Aid Volunteers” po raz pierwszy Europejski Korpus Solidarności umożliwi wolontariuszom udział w pomocy humanitarnej daleko poza granicami Europy. Porozumienie przewiduje, że program będzie otwarty na działania solidarnościowe dla osób w wieku od 18 do 30 lat oraz dla osób w wieku od 18 do 35 lat –w obszarze pomocy humanitarnej

(JK, GN)

Za weto unijnego budżetu zapłacą polscy studenci, uczniowie i nauczyciele?