Jubileusz 35-lecia OPZZ. Sebastian Koćwin nowym wiceprzewodniczącym centrali

W środę 27 listopada br. odbyło się jubileuszowe posiedzenie Rady OPZZ, na którym wybrano nowego wiceprzewodniczącego OPZZ. Został nim przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego Sebastian Koćwin, który w głosowaniu pokonał przewodniczącą Rady OPZZ województwa lubuskiego Monikę Bocian.

Przypomnijmy, że po śmierci przewodniczącego OPZZ Jana Guza centralą kierował przez kilka miesięcy dotychczasowy wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski. We wrześniu br. Andrzej Radzikowski został wybrany przez Radę OPZZ na przewodniczącego centrali. I to właśnie jego miejsce w kierownictwie zajmie teraz Sebastian Koćwin.

W kolejnej części posiedzenia Rada omówiła sytuację pracowników Polskiej Grupy Górniczej PGG S.A. oraz sytuację pracowników huty ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie.

W czasie posiedzenia, Rada nadała tytuł Honorowego Członka OPZZ Dariuszowi Matuszewskiemu, przewodniczącemu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

W ostatniej części spotkania udział wziął Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy. Rada OPZZ omówiła sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2018 w kontekście pracy związków zawodowych i przyjęła stanowisko w sprawie oceny tego sprawozdania oraz współdziałania organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ z PIP w obszarze ochrony pracy.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych powołano do życia 24 listopada 1984 roku. Od 35 lat, jako największa centrala związkowa, skutecznie reprezentuje polskich pracowników na szczeblu zakładowym, regionalnym, parlamentarnym i międzynarodowym. Gratulujemy Jubileuszu!

W teatrze „Sabat” w Warszawie odbywa się jubileuszowa gala z okazji 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

(GN)

Fot: OPZZ

Źródło: OPZZ

Andrzej Radzikowski: OPZZ pójdzie dotychczasową drogą. To co robimy przynosi efekty