W sobotę zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży

“Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji” – to temat XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Młodzi parlamentarzyści spotkają się w sobotę w gmachu parlamentu

Temat XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży nawiązuje do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w której walczyło wielu posłów II RP.

Uczniowie i uczennice biorący udział w konkursie mieli za zadanie zapoznać się z biografią wybranego posła Sejmu II RP oraz przybliżyć środowisku lokalnemu jego sylwetkę, opowiedzieć o pracy tej postaci dla państwa a także o jego losach w czasie II wojny światowej i okupacji.

Jak podkreśliła Kancelaria Sejmu, celem XXV sesji SDiM jest kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej, jak również popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o posłach Sejmu II RP.

Do konkursu, w ramach którego wyłoniono tegoroczny skład SDiM zgłosiły się 453 dwuosobowe zespoły. Spośród nich wyłoniono laureatów, którzy przeprowadzili najciekawsze badania, przedstawili i zrealizowali najbardziej interesujące akcje.

Posiedzenie SDiM poprzedziło posiedzenie komisji. Złożona z 38 uczestników i uczestniczek komisja, która obradowała 12 maja 2019 r., oprócz projektu uchwały przygotowała także dwa pytania do ministra edukacji narodowej. Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży poprzedzi zwiedzanie śladami parlamentaryzmu w Warszawie dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników i uczestniczek, które odbędzie się 31 maja 2019 r.

Głównym organizatorem XXV Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Sejm Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Kancelarię Sejmu od 1994 r. Partnerami współorganizującymi SDiM jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

(PS, GN)