Kadry. Ekspert Ordo Iuris pełnomocnikiem MEiN ds. przeglądu podręczników szkolnych

Pełnomocnikiem MEiN ds. podstaw programowych i podręczników został Artur Górecki, zastępca dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników – poinformował resort edukacji i nauki po pierwszym spotkaniu zespołu ekspertów, którego celem jest sporządzenie raportu na temat funkcjonowania systemu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego.

„Posiedzenie miało charakter roboczy. Zespół będzie pracował nad podniesieniem standardów zatwierdzania i dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie” – czytamy m.in. w komunikacie resortu.

„Na podstawie wniosków z prac zespołu powstanie raport na temat funkcjonowania systemu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Materiał ten będzie przedłożony Ministrowi Edukacji i Nauki. Wnioski zawarte w raporcie posłużą takiej zmianie przepisów i procedur, która ma wpłynąć na poprawę jakości podręczników. Efektem działań powołanego gremium ma być także wypracowanie wskazówek dla rzeczoznawców opiniujących podręczniki pod względem merytoryczno-dydaktycznym” – podało MEiN.

Zespół został podzielony podzespoły. Ich członkowie zostali powołani decyzją Ministra Edukacji i Nauki. Koordynatorem podzespołu ds. podręczników do historii oraz wiedzy o społeczeństwie został dr Robert Derewenda, a podzespołu ekspertów ds. podręczników do języka polskiego – dr Michał Gołębiowski.

Dodatkowo na stanowisko pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki do spraw strategii edukacyjnej powołany został Radosław Brzózka, szef Gabinetu Politycznego Ministra. Natomiast Pełnomocnikiem ds. podstaw programowych i podręczników został Artur Górecki, zastępca dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników.

Kim jest Górecki? To historyk, teolog, publicysta oraz propagator edukacji klasycznej. Na co dzień współpracuje z kwartalnikiem “Christianitas”. Jak podał portal Onet.pl. Górecki zasiada w radzie programowej projektu “Spotkania w prawdzie”, który współorganizuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Projekt powstał dzięki współpracy Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Warszawskiej, Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz kwartalnika “Christianitas”. Dr Górecki zasiada w radzie programowej projektu razem z adwokatem Jerzym Kwaśniewskim, prezesem Ordo Iuris.

W przeszłości Górecki pełnił funkcję dyrektora szkół niepublicznych, m.in. Gimnazjum i Liceum im. Cecylii Plater-Zyberkówny, Kolegium św. Benedykta, Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie. Aktualnie jest dyrektorem w placówkach prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej.

(JK, GN)

Fot: Artur Górecki/Facebook

MEiN bierze się za rewizję podręczników szkolnych. „Dostęp do prawdy jest blokowany”