Kadry. Prof. Stanisław Wrzosek nowym przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Szef MEiN Przemysław Czarnek wręczył powołanie na przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. Stanisławowi Wrzoskowi. PKA to instytucja działająca na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

Prof. Wrzosek był wcześniej członkiem prezydium PKA i brał udział w pracach kilku komisji PKA. Jest pracownikiem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest również związany z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu. Doktoryzował się na UW, tam też uzyskał habilitację.

Od stycznia 2016 r. przewodniczącym PKA był prof. Krzysztof Diks z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.  W skład PKA wchodzi nie więcej niż 100 członków. Członków PKA powołuje minister na wniosek m.in. uczelni i różnych stowarzyszeń naukowych.

(JK, GN)

Do 19 marca można zgłaszać kandydatury do Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020–2023