Karol Steckiewicz idzie jak burza. Jeszcze studiuje, a już uzyskał stopień doktora

Karol Steckiewicz jako trzecia osoba w Polsce i pierwsza w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym uzyskał stopień doktora jeszcze przed ukończeniem studiów. Nadal bowiem jest studentem VI r. kierunku lekarskiego. Gratulacje dla młodego studenta płyną ze wszystkich stron. Przyłączamy się do nich także w Głosie.

Karol Steczkiewicz uczył się wcześniej w gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim, a potem w VI LO w Olsztynie. Jako nastolatek odnosił znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Startował też w konkursach krasomówczych.

– Naukowcem chciałem być od zawsze, natomiast swoją pierwszą pracę badawczą napisałem w liceum. Fascynowało mnie to, jak globalny problem można przenieść do skali laboratoryjnej i szczegółowo go opisać, dlatego już od pierwszego roku studiów dążyłem do tego, żeby zacząć się realizować w tym kierunku. Nie planowałem szybkiego zdobycia stopnia naukowego doktora, wynikało to raczej z prowadzonej przeze mnie działalności: publikowałem artykuły, zdobywałem granty, wyjeżdżałem na konferencje i staże zagraniczne – mówi Karol Steckiewicz.

– Mam to szczęście, że nauka jest moim hobby. Uwielbiam spędzać czas, robiąc eksperymenty czy czytając publikacje naukowe. Szczególnie satysfakcjonujący jest moment, kiedy doświadczalnie udaje mi się potwierdzić hipotezę czy rozwiązać problem naukowy. Trudno mi porównać to uczucie do czegokolwiek innego.

Młody badacz może pochwalić się znacznym dorobkiem naukowym. Pełnił funkcję kierownika trzech grantów naukowych oraz grantu edukacyjnego. Był stypendystą Ministra Zdrowia, Rektora GUMed oraz British Lung Fundation. Trzykrotnie otrzymał Nagrody Rektora indywidualne i zespołowe. Opublikował jako pierwszy autor pięć artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej oraz dwa rozdziały w książkach.

Osiemnaście razy prezentował wyniki na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, osiem z tych wystąpień zostało nagrodzonych. Odbył dwa staże zagranicznie na Uniwersytecie Cambridge w zespole prof. Stefana Marciniaka. Współorganizował sześć konferencji naukowych. Jest członkiem zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego GUMed oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

(JK, GN)

Polscy uczniowie to światowa elita