Karta po zmianach – przeczytaj i poznaj swoje prawa

Marszałek Sejmu opublikował ujednolicony tekst Karty Nauczyciela zawierający najnowsze zmiany w prawie – w tym m.in. dodatek za wychowawstwo oraz nową ocenę pracy nauczycieli.

Karta Nauczyciela to kluczowa ustawa dla funkcjonowania oświaty i najważniejsza gwarancja praw nauczycieli. Jest to jednocześnie jedna z najczęściej zmienianych ustaw. Sejm modyfikuje Kartę przy okazji uchwalania innych ustaw, czasami mających jedynie pośredni związek z oświatą. Dlatego osobom, które nie śledzą zmian w KN na co dzień, trudno wychwycić wszystkie nowości, jakie w Karcie się pojawiają.

W opublikowanym przez marszałka Sejmu ujednoliconym tekście Karty Nauczyciela (możesz ją znaleźć TUTAJ) znalazły się ostatnie modyfikacje tej ustawy. Chodzi przede wszystkim o zmiany, jakie do KN wprowadziła nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe z 22 listopada 2018 r., nowelizacja niektórych ustaw z 21 lutego 2019 w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także nowelizacja Karty Nauczyciela z 13 czerwca 2019 r.

Ten ostatni dokument prawny jest szczególnie ważny. Tuż przed tegorocznymi wakacjami Sejm wprowadził do Karty nowe rozwiązania. Przede wszystkim minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo w szkołach na poziomie 300 zł, jednorazowe świadczenie dla nauczyciela stażysty “na start” w wysokości 1000 zł (netto), likwidację dodatku dla wyróżniających się nauczycieli oraz dotację dla samorządów na zatrudnienie doradców metodycznych.

Sejm oddzielił też ocenę pracy nauczyciela od awansu zawodowego, skasował kryteria oceny pracy a także obligatoryjność dokonywania oceny. Jednocześnie posłowie wprowadzili nowe zasady oceny pracy nauczycieli na podstawie art. 6 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela a także art. 5 ustawy – Prawo oświatowe. Jak również przywrócili starą ścieżkę awansu zawodowego.

Sejm zmienił Kartę Nauczyciela

(PS, GN)