Kiedy ferie w 2021 r.?

Ministerstwo edukacji przekazało propozycje terminów ferii zimowych w 2021 r. Jako pierwsi z przerwy w nauce skorzystają uczniowie m.in. w woj. dolnośląskiego i mazowieckiego

4 marca br. MEN skierowało do wojewodów i kuratorów oświaty propozycje terminów ferii w roku 2021. 1 kwietnia upłynął termin wyrażania przez wojewodów i kuratorów opinii w tej sprawie. Według ministerstwa ferie odbędą się w następującym porządku:
* 18 – 31 stycznia 2021 r.
Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.
* 25 stycznia – 7 lutego 2021 r.
Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.
* 1 lutego – 14 lutego 2021 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
* 15 – 28 lutego 2021 r.
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Terminy ferii “przydzielane” są poszczególnym województwom rotacyjnie, tzn. grupa województw, która miała ferie w ostatnim terminie, w kolejnym roku szkolnym ma je w pierwszym terminie itd. (z wyjątkiem województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w których ferie zaczynają się od lat w trzecim tygodniu stycznia).

Według ministerstwa edukacji, przyjęta zasada ustalania terminów ferii zimowych nie ma charakteru obligatoryjnego i jeżeli wojewoda lub kurator przedstawią umotywowaną prośbę o ustalenie innego terminu ferii na terenie swojego województwa, to MEN prawdopodobnie uwzględni taki wniosek.

Minister edukacji ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw, po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty. Ogłoszenie to następuje nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie. Ogłaszanie terminów ferii z dwuletnim wyprzedzeniem umożliwia szkołom właściwe zaplanowanie organizacji każdego roku szkolnego.

(PS, GN)