Klasy IV-VIII od poniedziałku uczą się zdalnie. MEN pokazało szczegóły nowych obostrzeń

Nauczanie zdalne w klasach IV-VIII szkół podstawowych ma potrwać do 8 listopada br. Szkoły specjalne będą jednak mogły kształcić uczniów na dotychczasowych zasadach.

Tak wynika z opublikowanej przez MEN nowelizacji rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zapowiedziany przez premiera częściowy lockdown szkół podstawowych oraz nauczanie zdalne we wszystkich szkołach średnich ma potrwać dwa tygodnie – od 24 października do 8 listopada br. Tym obostrzeniom podlegać mają także szkoły podstawowe dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Rozporządzenie przewiduje wyjątki. W przypadku:
* szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
* szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
* szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
dyrektor będzie mógł podjąć decyzję o organizacji zajęć w szkole.

Internaty mają funkcjonować na obecnych zasadach.

Zajęcia w szkole lub zajęcia zdalne na terenie szkoły (czyli z wykorzystaniem sprzętu teleinformatycznego szkół) dyrektor będzie musiał natomiast zorganizować dla uczniów z niepełnosprawnościami lub dla uczniów, w przypadku których istnieje “brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (…) w miejscu zamieszkania”. To jest – uczniów, którzy po prostu nie mają w domu komputera lub szybkiego internetu.

W dniach 24 października – 8 listopada na kształcenie zdalne przejdą też szkoły artystyczne.

Zgodnie z decyzją rządu i MEN, przedszkola oraz klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie mają również funkcjonować szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ

(PS, GN)